Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elbírálása

2008. november 26. (szerda)

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évben is csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, ill. a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Ennek fedezetére az önkormányzat a 2009. évi költségvetésében 2 millió Ft összeg betervezéséről határozott.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évben is csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, ill. a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Ennek fedezetére az önkormányzat a 2009. évi költségvetésében 2 millió Ft összeg betervezéséről határozott.

Az Oktatási és Kulturális Bizottság az Egészségügyi és Szociális Bizottsággal együttes ülést tartott 2008. november 24-én, és határozott a támogatási igények elbírálásáról. A két szakbizottság minden lényeges kérdésben konszenzusra tudott jutni egymással, a határozatukat teljes egyetértésben hozták meg.

Az előző évekhez képest is lényegesen több keszthelyi fiatal pályázott ösztöndíjra. A növekedés közel 20 %-os, ami egy részről örvendetes, hisz sok helyi fiatal tanul a felsőoktatásban, másrészről sajnálatos is, mert egyre több a támogatásra szoruló hallgató. Az idei pályázati felhívásra 135 fő jelentkezett. Alaposan, minden részletre kiterjedően megvizsgáltuk a benyújtott pályázatokat, a pályázók szociális rászorultságát. Figyelembe vettük az egy főre eső jövedelmet, a családban található gépjárműveket, az eltartottak számát, a tartós betegséget és a munkanélküliséget is.

A két szakbizottság döntése szerint 110 pályázónak nyújtunk havi 1000-2500 Ft támogatást, a jövedelmi viszonyok függvényében. Sajnos nincsen mód mindenki támogatására, a pályázók számának jelentős megnövekedése miatt. A felhasználható keret sem változott a tavalyihoz képest, így kényszerűségből csak a szociálisan leginkább rászorulókat tudjuk segíteni. Véleményünk szerint célszerűbb több pályázót részesíteni kisebb támogatásban, mint néhányuknak adni nagyobb összeget. Ennek oka az, hogy a Megyei Önkormányzat hozzáteheti akár ugyanezt az összeget a mi általunk megítélt összeghez. Amennyiben a város nagyobb összeget biztosít, nem biztos, hogy a megye megduplázza. Így viszont, a tapasztalatok szerint, számíthatunk a megye támogatására is. A megszerzett együttes támogatást az állam is megkétszerezi. Ennek megfelelően optimális esetben 10 ezer Ft-ot kapnak fiataljaink 10 hónapon át, ami már nagy segítség lehet, ismerve a családok nehéz anyagi helyzetét.

Keszthely Város Önkormányzata a megszorító intézkedések közepette is örömmel áldoz a helyi fiatalok támogatására. Örülünk, hogy tehetségüket nem hagyják elveszni, és új ismeretekre tesznek szert. Évek múltán diplomával a kezükben önálló életet fognak kezdeni. Tanulmányaik befejeztével Keszthely városa visszavárja őket.

Tanulmányaikhoz sok sikert és jó egészséget kívánok mindkét bizottság tagjainak nevében.

Csótár András
az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke