Testületi döntések

2008. október 30. (csütörtök)

Októberi soros ülésén huszonnégy napirendi pontot tárgyalt a keszthelyi képviselő-testület.

Októberi soros ülésén huszonnégy napirendi pontot tárgyalt a keszthelyi képviselő-testület.

A közüzemi gáz-hődíj októberi országos emelése miatt az önkormányzat is változtatni kényszerült a távhőszolgáltatási árain: a képviselők döntése értelmében az alapdíjak nem változnak, a melegvíz- és a fűtési hődíj pedig egységesen, 13,5%-kal emelkedik mind a lakossági, mind az egyéb felhasználók kategóriájában. A távfűtéses lakásban élők költsége ezzel összességében mindössze 9%-kal nő. A néhány éve megvalósított gázmotor-beruházásnak köszönhetően a keszthelyi távfűtési díjak még így is alacsonyabbak, mint több hasonló városban. A módosított rendelet november 15-én lép hatályba.

Tájékoztatót tárgyalt meg a testület a Városi Kórház pénzügyi-gazdasági tevékenységének ellenőrzéséről, és úgy határoztak, hogy a belső ellenőri jelentésben foglaltakkal kapcsolatban az intézmény készítsen Intézkedési Tervet és még idén terjessze azt a testület elé.

A város kiemelt figyelmet fordít a fedél nélkül élők ellátására. Ennek eredményeként több hajléktalan jutott már szociális bérlakáshoz az elmúlt években, a téli időszakban „éjszakai őrjárat” működik a városban és a Georgikon utcai Idősek Klubjában lehetőségük van a rászorulóknak a napi háromszori étkezésre. A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, az Egyesített Szociális Intézmény, a Polgármesteri Hivatal szociális csoportja, a Vöröskereszt és a Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány dolgozói sokat tesznek a hajléktalanok emberséges ellátásáért. Októberi ülésén az erről szóló beszámolót, valamint a téli időszakra való felkészülési tervet is elfogadta a testület.

A Balaton Fesztiválról szóló napirend tárgyalásánál ismét felvetődött, hogy érdemes lenne a rendezvényt kiterjeszteni több Balaton-parti településre is; a Turizmus és Külkapcsolatok Bizottsága módosító javaslatára felkérte a testület a polgármestert, hogy az ötletet terjessze a Balatoni Szövetség elé.

A Zalaapátival múlt hónapban megkötött együttműködéshez hasonlóan Cserszegtomaj önkormányzatával is megállapodást ír alá a város: a község tanulóinak lehetőségük lesz beiratkozni a keszthelyi Festetics György Zeneiskolába. Az iskolának a tanulólétszám bővülése előnyt jelent, az önkormányzat számára pedig többletköltséggel nem jár az együttműködés.

Hozzájárult az önkormányzat az Észak-Zalai TISZK Kht. szervezeti átalakulásához, mely ezentúl nonprofit kft-ként működik tovább. Elfogadták a képviselők Muszatics László visszahívását a szervezet felügyelő bizottságából, a pozíciójára pedig Csótár András képviselőt, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét delegálták.

A 2008. évi költségvetésben egészségügyi prevencióra elkülönített összegből 500 db Pneumovax 23 oltóanyagot szerez be az önkormányzat a képviselők döntése értelmében. A fontos védőoltást így térítésmentesen tudják biztosítani a háziorvosok a rászorulóknak.