Rendkívüli testületi ülés

2008. október 10. (péntek)

Rendkívüli testületi ülést és munkaértekezletet hívott össze Ruzsics Ferenc polgármester október 10-én délutánra.

Rendkívüli testületi ülést és munkaértekezletet hívott össze Ruzsics Ferenc polgármester október 10-én délutánra. Az ülés sürgősséggel történő megtartását az indokolta, hogy egy korábbi döntésében a képviselő-testület október 20-ai határidőt határozott meg egy stratégiai team felállítására a keszthelyi Városi Kórház ügyében. A team elsődleges feladata konkrét javaslat kidolgozása az intézményi működés és az ellátó tevékenység fejlesztésére a szakértői anyagban meghatározottak szerint. A testület döntött a nyolctagú munkacsoport összeállításáról: Ruzsics Ferenc polgármester vezetésével, további két önkormányzati képviselő, valamint a városi kórház főigazgatója és egy főorvosa részvétele mellett három külső szakértő is dolgozik majd a teamben.

Az ülésen a képviselők beszámolót tárgyaltak meg a 2007-2008. akciótervi időszakban benyújtott pályázatokról, valamint döntöttek az idei évi költségvetésben pályázati előkészítésre elkülönített összeg felhasználásáról.