Testületi döntések

2008. szeptember 15. (hétfő)

Tizennégy napirendi pontot, köztük két sürgősséggel felvett ügyet tárgyalt szeptemberi soron kívüli ülésén a keszthelyi képviselő-testület.

Tizennégy napirendi pontot, köztük két sürgősséggel felvett ügyet tárgyalt szeptemberi soron kívüli ülésén a keszthelyi képviselő-testület.

Elsőként elfogadták a képviselők az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. A beszámolóból kiderült, hogy az év során folyamatosan rendelkezett lekötött betéttel az önkormányzat, melyekből jelentős kamatbevétel keletkezett, ugyanakkor a június 30-ai fordulónál működési célú hitele nem volt a városnak. Az adóbevételek időarányos teljesülése minden adónemben meghaladta az év ebben a szakában szokásos mértéket. A város intézményeinek egy része több mint a felét elhasználta a működési előirányzatának, ezért év végéig szigorúan be kell tartaniuk a gazdasági fegyelmet.

Az önkormányzat jóváhagyta a keszthelyi VSZK beiskolázási tervét a 2009/2010-es tanévre, mely szerint az intézmény szakközépiskolai képzésben egy nulladik osztályt, egy-egy kereskedelem-marketing és vendéglátás-idegenforgalom osztályt, szakiskolai képzés területén és akkreditált felsőfokú szakképzésben két-két osztályt, valamint szakiskolások középiskolájában egy osztály indít. Igazgatói kérésre módosításra került a Csány-Szendrey ÁMK tanulószobai csoportjainak számáról szóló határozat: kettő helyett három tanulószobát indított az iskola a 2008/2009-es tanévben a tényleges igények ismeretében.

Egy fővel bővítette a képviselő-testület a Festetics György Zeneiskola pedagógusi létszámkeretét. A változtatást a tanulói létszám emelkedése indokolta, mely az adott oktatói létszám mellett túlórákkal sem volt megoldható. A bérköltség fedezete az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll, a jövő évben pedig a túlórakeret csökkentésével biztosítható.

A képviselő-testület döntése értelmében Keszthely Város Önkormányzata megállapodást köt Zalaapáti önkormányzatával annak érdekében, hogy segítse az alapfokú művészetoktatási feladatok ellátását a zalaapáti általános iskolában. A Festetics György Zeneiskola szakmai érdekét szolgálja, ha minél nagyobb területen látja el nevelési-oktatási feladatait, ugyanakkor a megkötendő megállapodás értelmében a keszthelyi önkormányzat számára nem jelent többletköltséget a zalaapáti iskola körzetéből érkező tanulók alapfokú művészetoktatása.

Határozott a testület arról is, hogy a Közgazdasági Szakközépiskola részére az intézményi felújítási tervben meghatározott, a nyílászárók cseréjére fordítandó 1,5 millió forinton felül további 1,5 millió forintot juttat az önkormányzat, mivel a felújítás során olyan műszaki problémák merültek fel, melyek komoly veszélyt jelentenek, ezért orvoslásuk elengedhetetlenül szükséges.

A Helyőrségi Művelődési Otthon használatára vonatkozóan az épület ideiglenes bérbevételét kezdeményezi az önkormányzat a Honvédelmi Minisztériumnál az ingyenes tulajdonba adás időpontjáig. A szükséges megállapodás megkötése akár több hónapig is eltarthat, célszerű lenne, ha ezalatt az időszak alatt az önkormányzat bérlőként használatba vehetné az ingatlant.

Sürgősségi napirendi pontként került a testület elé a keszthelyi Europe Direct információs központ támogatási kérelme. Keszthely Város Önkormányzata a helyi iroda működésének támogatására – az elmúlt évekhez hasonlóan – évi 750.000 forint összeget biztosít az információs központot üzemeltető Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány részére a következő 4 évben.