’48 üzenete még ma is aktuális: éljen a magyar szabadság, éljen a haza!

2024. március 15. (péntek)

Minden magyarként érzőnek két igaz ügye van: a magyar hazáé és a magyar szabadságé. Ez hangzott el a keszthelyi városi ünnepségen. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékező eseményen szó esett arról is, hogy hazánknak a mai napig meg kell vívnia a saját harcait az idegen erők ellen.

A hagyományoknak megfelelően az ünneplő tömeg a Fő térről vonult a Balatoni Múzeumhoz.

Nagy Bálint államtitkár, a térség országgyűlési képviselője beszédében úgy fogalmazott: addig létezhet a nemzeti közösség, amíg szabadságunkért és függetlenségünkért áldozatokra is készek vagyunk. Hozzátette, hogy hazánk ma is napról napra megvívja a maga szabadságharcait, Európa központjaiban ugyanis azon dolgoznak, hogy a nemzetállamok helyét központosított európai szuperállam vegye át. Az ukrán-orosz háború kapcsán hangsúlyozta, Magyarország a béke pártján áll.

„A magyar kormány azonban első helyen mindig a magyar érdekeket tartja szem előtt, döntéseit kizárólag a magyar érdek befolyásolja. A háborúban való részvétel veszélyeit nem vállalhatjuk. Tisztelt Keszthelyiek! Nekünk ma nem fegyverrel kell harcolnunk, hanem a békét kell megnyernünk! Mert, ha béke van, akkor szabadság is van. Csak békében lehet szabadságban élni, csak a béke és a szabadság hozhat jólétet és biztonságot.”

Manninger Jenő polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, elődeink ’48-ban és ’56-ban is az idegen érzelmű honi kiszolgálóik ellen emelték magasra zászlóikat. Úgy fogalmazott, a magyar haza legádázabb ellenségei mindig az itt született vagy idegen érdekek érvényesítéséért küzdő nemzetárulók voltak.

„Az ilyen történeti helyzetekben pedig különösen felértékelődnek azoknak az előttünk járt jeleseknek a példái, amelyekből a nemzeti helytálláshoz erőt, kitartást meríthetünk. Szeressük úgy a magyar hazát és a magyar szabadságot, mint a forradalmárokat piros-fehér-zöld háromszín kokárdával lelkesítő Szendrey Júlia, mint az Asbóth-testvérek, a hadmérnök Sándor és a nemzetőrparancsnok Lajos, mint a Georgikon hallgatóiból vagy a városi polgárságból szerveződött honvéd zászlóaljak neves és névtelen hősei.”

Az ünnepi szónok ezúttal Dr. Estók János, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár főigazgatója volt. Hangsúlyozta, nekünk, a kései utódoknak feladatunk, hogy ápoljuk a ’48-as hősök emlékét

„Mindenekelőtt szabadságra vártak, valódi szabadságra. Olyanra ami nem kiváltságos keveseket illet meg, hanem ami mindenkinek egyformán jár. Szabadon akartak élni, gondolkodni és boldogulni a világban. Szabadon akarták elmondani a véleményüket szóban, szabadon kívánták közölni a gondolataikat írásban.”

A Balatoni Múzeum előtt rendezett ünnepségen műsort adtak a VSZK tanulói, a Helikon Kórus és a Nagyváthy Néptáncegyüttes is. A városi ünnepségen sokan vettek részt.

Lendvai Bianka – Keszthelyi TV

Képek