A Balaton és térsége ivóvíz-ellátásnak modernizációjához kapcsolódó előkészítés

2023. december 14. (csütörtök)
KesztHelyi identitás

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV Zrt.) évek óta kiemelt ügyként kezeli a Balaton és térsége regionális, állami tulajdonú víziközmű-infrastruktúrájának fejlesztési kérdéseit, valamint elkötelezett a jövőbe mutató, a fenntartható vízgazdálkodást szem előtt tartó és a klímaváltozás káros hatásait mérséklő beruházások mellett.

Egy 3,2 milliárd forint összegű, európai uniós támogatás elnyerésével 2022 tavaszán megkezdődhettek a balatoni ivóvízellátás korszerűsítését célzó nagyszabású fejlesztés előkészítő, tervezési munkálatai. „A Balaton és térsége ivóvízellátásának modernizációjához kapcsolódó előkészítés” című projektet a magyar kormány kiemelt projektté, majd később nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította, tekintettel annak a víziközmű-szolgáltatás ellátásbiztonságára és hatékonyságára gyakorolt hatása miatt.

Az előkészítési projekt a Balaton és térsége ivóvízminősége fejlesztésének, a térségbe többletvízmennyiség biztosításának, és a felszíni vízkivételi művek kiváltásának tervezési és műszaki előkészítési feladatait valósítja meg, mely lehetővé teszi a Balaton régió hosszú távú, fenntartható, gazdaságos ivóvízellátását.

A projekt keretén belül elvégzendő főbb tervezési és előkészítési tevékenységek:
A műszaki létesítmények, műtárgyak és technológiai egységek megvalósítását lehetővé tevő (építési, vízjogi létesítési stb.) engedélyek és hozzájárulások megszerzése, valamennyi tanulmányterv és hatástanulmány (beleértve a NATURA 2000 és egyéb környezeti hatástanulmányok, környezetvédelmi hatósági engedély(ek) kiadásához szükséges további hatásvizsgálatok elkészítését is), nyomvonaltervek, tervezési és méretezési számítások (beleértve a víziközműrendszer hidraulikai méretezését, és a vízbeszerzés létesítményeinek komplett méretezését is) elkészítése, a modellezés (vízmérlegszámítás, hidraulikai modell stb.) elvégzése és kiértékelése, ami a tervezéshez vagy az engedélyek megszerzéséhez szükséges.

Jelen, előkészítésre irányuló projekt eredményeként rendelkezésre állnak majd azon dokumentumok és engedélyek, amelyek lehetővé teszik egy olyan komplex víziközmű-fejlesztési projekt megvalósítását, amely hozzájárul:

  • az érintett lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásához, a 5/2023. (I. 12.) kormányrendeletben rögzített határértékek teljesítéséhez;
  • komplex szemlélet mentén a szennyvízelvezetés és -tisztítás, az ivóvízminőség-javítás, a víztakarékosság és éghajlatváltozás kihívásaihoz való alkalmazkodáshoz;
  • a fenntartható vízgazdálkodáshoz;
  • a víziközművek energetikai és üzemeltetési hatékonyságának növeléséhez.

A projektben a tervezési feladatokat a P&B Aqua Zrt., az AQUAREA Kft. és az AQUALINE Z+Z Kft. szakemberei végzik, akiknek a feladata a projekt teljes körű műszaki előkészítési és tervezési feladatainak ellátása, valamint a megvalósításhoz szükséges engedélyek megszerzése.

További információ: https://www.drv.hu/tamogatasbol-megvalosulo-fejlesztesek