A Balaton hivatalos múzeuma lesz

2010. szeptember 10. (péntek)

Jelentős fejlesztési támogatásokhoz jut idén a Balatoni Múzeum. A legnagyobb volumenű a Nyugat-Dunántúli Operatív Program által támogatott „A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése” című attrakciófejlesztési projekt. A több mint 149 millió forint összköltségű fejlesztés 85 százalékban uniós forrásból valósul meg, a 15 százalékos önerőt pedig a fenntartó Zala Megyei Önkormányzat biztosítja, több mint 22 millió forint hozzájárulásával.

A 12 hónapos projekt átfogó célja a Balaton és annak térsége természeti és kulturális örökségének hosszú távú, innovatív hasznosítása, a turisták időtöltését segítő, illetve új turisztikai szolgáltatások kialakítása.
Manninger Jenő, a Zala Megyei Közgyűlés és a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke elmondta: a múlt héten hagyta jóvá a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ezt a pályázatot, még hátra van a támogatási szerződés megkötése, de a döntés megszületett. 

– Keszthely a múzeumok városa, s ennek a projektnek megvalósításával erősödik a Balatoni Múzeum azon szerepe, hogy Balatont, komplex természeti és kultúrtörténeti szemszögből mutassa be, azaz látogatóival megismertesse a Balaton természeti és kulturális, művelődéstörténeti örökségét, és fenntartsa az az iránti érdeklődést. Azt szeretnék elérni, hogy a régióban ez az intézmény legyen a hivatalos múzeuma a Balatonnak – tette hozzá az elnök.

Új közösségi terek

Jövő év augusztus 31-ig olyan szezonalitást csökkentő turisztikai szolgáltatások jönnek létre, amelyek új látogatói célcsoportokra irányulnak, ezáltal növelik a múzeum látogatottságát.
Első lépésként a turisztikai szolgáltatások infrastrukturális megalapozása valósul meg a közösségi terek felosztásával, ill. funkcióváltásával, új, látogatóbarát infrastruktúra kialakítása a korszerű látogatófogadás biztosításához. Ennek keretében a múzeum látogatói tereinek korszerűsítésére kerül sor, amely nem csak látogatófogadó tér, azaz a bejárat, a ruhatár, csomagmegőrző és a pénztár és információs pult modernizálását, az új kávézó és múzeumi bolt kialakítását és a múzeumépület körül elterülő kert felújítását, pihenő és játszó parkká alakítását foglalja magában.

Megvalósul ugyanis a múzeum teljes fizikai és részleges infokommunikációs akadálymentesítése is. Ez külső téren egy mozgássérült parkoló kialakítását, valamint az épületbe vezető akadálymentes közlekedést jelenti, míg belső téren pedig a mozgássérült mosdó és lift, valamint tapintható, Braille-írásos információs rendszer kialakítását. Ezen kívül a projekt szolgáltatásfejlesztéseinek elemeit is az akadálymentesség szem előtt tartásával dolgozta ki a múzeum.

Az integrált látogatómenedzsment rendszer kialakításával megvalósul, hogy a múzeum a turisták tájékozódását és a látogathatóságot, végső soron pedig az értékesítést segíthesse. Új alapokra helyeződik a múzeumi bolt, ahol jellegzetes balatoni tárgyakat árulnak majd, illetve megváltozik a kávézó kínálata is.

Manninger Jenő elmondta, hogy kerékpártárolókat alakítanak ki, figyelnek az akadálymentesítésre. A legfontosabb az, hogy látogatóbarát legyen a múzeum, a szezon pedig kibővüljön. Kellemes találkozóhely lesz a Balatoni Múzeum, amely a fejlesztéseknek köszönhetően bekerül a vérkeringésbe.

Üdv a Balatonról!

A „Játékos Múzeum” interaktív installáció a múzeum gyűjteményét mutatja be játékos, korszerű formában: „Akvárium” – vízi élővilágot megismertető játék, „Üdv a Balatonról!” – képeslapos játék, „Hangjáték” – ép és fogyatékos látogatóknak, „Üdülj okosan!” – társasjáték, „Parti őrség” – balatoni torpedó.
Az interaktív kiállítási installációnál az információs és kommunikációs technológiai fejlesztések segítségével teljesen új vonzerő kerül a múzeumba.
Elsősorban a projekt megvalósítása után, a fenntartásban, üzemeltetésben lesz segítségére a múzeumnak számos együttműködő szervezet, melyek között a jelenlegi megállapodások alapján szerepel: 1 önkormányzat, 8 turisztikai partnerszervezet, 15 balatoni lokálpatrióta partnerszervezet, 3 nevelési oktatási intézmény.

Virtuális tudáspont – újabb pályázatot nyert a Balatoni Múzeum

A „Múzeumpedagógiai foglalkoztató és virtuális pont kialakítása a Balatoni Múzeumban” (TIOP-1.2.2-09/1-2010-0036) projekt célja egy múzeumpedagógiai foglalkoztató terem, valamint egy virtuális tudáspont létrehozása jövő év végéig a keszthelyi Balatoni Múzeum első emeletén. A beruházás támogatás eléri a 34 millió forintot, ehhez nem kellett önerő.

A kialakítandó terek alkalmasak lesznek szakkörök, előadássorozatok megtartására az oktatási intézmények képzési tevékenységének kiegészítésére több korosztály és látáskorlátozottak számára. A projekt során beszerzésre kerül a terem bútorzata, módszertani segédeszközei, múzeumpedagógiai szemléltető eszközei valamint a virtuális pont kialakításához szükséges IKT eszközök.
A tervezett szemléltető eszközök, tárgymásolatok, öltözékek, makettek stb., az őskortól a XX. századik ölelik fel a Balaton múltját. A projekt megvalósítása lehetőséget teremt a 110 éves intézmény valamint az állandó kiállításhoz kapcsolódó – részben már digitalizált – ” balatoni kutatások felhalmozott tudásanyagának” eléréséhez, óvódás kortól a felnőttkorig, lehetővé téve így az „egy életen át tartó” tanulás elvének érvényre juttatását.

(forrás: Monitor www.monitormagazin.hu)