A béke volt a fő üzenete a “Városi keresztútnak”

2022. április 13. (szerda)

A béke fontosságára hívták fel a figyelmet Keszthelyen, a “Városi keresztúton”. Jézus Golgotára vezető útjának állomásait idézték fel a hívek az eseményen. A tizennégy stációt a Kis-Szent Teréz Bazilikától a Magyarok Nagyasszonya templomig vezető úton a hívekkel közösen idézték fel.

A Kis-Szent Teréz Bazilikában megtartott szentmisével kezdődött az egyházi program. A békéért, a szenvedőkért, valamint a koronavírus-járvány áldozataiért is imádkoztak a szertartás során. Ezt követően indult el a kereszt a bazilikából, amelyet Mezei András és Tál Zoltán plébánosok, valamint a hívek követtek.

Az első stációra a bazilika előtt emlékeztek, majd a lezárt Tapolcai úton indultak el a résztvevők a sétálóutca északi irányába. A keresztúti áhitat gyakorlatilag egyidős az időszámításunkkal. Mezei András, a Kis Szent Teréz bazilika plébánosa elmondta továbbá: „Szinte rögtön kialakult ez a tisztelet, hiszen a keresztre feszítés után, és Jézus Krisztus ahogy vállalta ezt értünk, a Szűzanya az apostolokkal együtt ezt az utat többször végigjárta, ameddig ugye nem üldözték el a keresztényeket jeruzsálemből. Tehát lényegében már akkor járták a keresztutat.”

A keresztút eredetileg az a körülbelül másfél km-es útvonal, melyen a keresztény hagyomány szerint Jézus a kereszttel a Praetoriumtól kiment a Golgotára. „Kétezer év telt el, de a katolikusoknak, a krisztusiaknak ma is tanúságot kell tenni arról, akiben ők hisznek. Tehát ez nekünk egy nagy lelki élmény, egy lelki felüdülés, egy lelki töltekezés, és hatalmas erő” – vélekedett az egyik résztvevő, Varga Zoltánné.

A hívők számára a hit alapját jelenti a keresztúton való részvétel. Pálfi György így látja: „Hogyha magát a a jelentését vesszük alapul, ugye a békéért; és a keresztút pedig ugye a nagyböjtnek a péntekein, ismétlődően egészen húsvétig tart, a feltámadásig – hát akkor a hit alapját, a hitünk alapját jelenti számomra.”

A “Városi keresztút” fő üzenetének a béke fontosságát választották. „Ez az örömteli, hogy együtt tudunk imádkozni. Ez számunkra most egy nagy-nagy ajándék, melyben most mi mindannyian részt veszünk. Ez a lelki kincs azt jelenti, hogy átimádkozva a nagyböjti keresztutakat, most megtehetjük azt, hogy együtt imádkozunk. Az együtt-imádságunk fontos üzenete: a béke” – hangsúlyozta Tál Zoltán, a Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom plébánosa.

Az út felidézésekor a keresztény hívek Jézus szenvedésein és keresztre feszítésének eseményein elmélkednek.

Tüskés Balázs – Keszthelyi Televízió

https://tvkeszthely.hu/hirek/9038-a-beke-volt-a-fo-uzenete-a-varosi-keresztutnak