A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II. ütem

2023. február 28. (kedd)
TOP
Sz2020

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020

Támogatás összeg: 170 000 000 Ft

Támogatás intenzitás: 100 %

Projekt tervezett befejezése: 2023.12.31.

Kedvezményezett: KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A projekt átfogó célja Keszthely és Keszthely – Kertváros városrész környezetbiztonságának növelése, a kockázatok megelőzése, a helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése és ezáltal az emberi egészségben, környezetben és a gazdasági tevékenységben okozott károk valószínűségének csökkentése, valamint a lakosság életminőségének javítása, a város népességmegtartó képességének erősítése, gazdasági és társadalmi innovációk terjedésének elősegítése és a környezettudatosság eredményességének növelése. A fejlesztés keretében a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembevételével a belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése tevékenység keretében, elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése történik.

A TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014 számú, „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban” című projekttel együtt megvalósításra kerülő II. ütem megteremti Keszthely-Kertváros városrész biztonságos csapadékvíz elvezetésének legfontosabb infrastrukturális elemét. A II. ütem műszaki tartalma szerint a Mély út alsó szakaszán 82 m hosszban nyílt csapadékvíz elvezető árok épül ki. Ehhez csatlakozik a meglévő járda alatt kialakítandó mederelem. A Mély út felső, nagyon szűk szakaszán vápás vízelvezetőt építünk ki, mintegy 440 m hosszban. Az úttesten lefolyó vizek új csapadékvíz elvezető hálózatba vezetése érdekében összesen 4 db, az út teljes szélességében kialakított rácsos víznyelő akna épül.

A kezdet

Csapadékvíz hasznaCsapadékvíz pályázat