A belterületi csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban

2019. december 31. (kedd)
TOP

Sz2020

Kedvezményezett: Keszthely Város Önkormányzata
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014
Támogatás összeg: 120 000 000 Ft
Támogatás intenzitás: 100 %
Projekt tervezett befejezése: 2023.12.31.

A projekt átfogó célja Keszthely és Keszthely-Kertváros városrész környezetbiztonságának növelése, a kockázatok megelőzése, a helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése és ezáltal az emberi egészségben, környezetben és a gazdasági tevékenységben okozott károk valószínűségének csökkentése, valamint a lakosság életminőségének javítása, a város népességmegtartó képességének erősítése, gazdasági és társadalmi innovációk terjedésének elősegítése és a környezettudatosság eredményességének növelése.

A fejlesztés keretében a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével a belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése keretében elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése történik, továbbá a szennyező források kizárása valósul meg a csapadékvíznek, a befogadó Gyöngyös-patakba történő bevezetés végpontjaként hordalékfogó létesítésével.