A Hévízi-kifolyó ügye is szóba került

2021. december 17. (péntek)

Megtartotta idei utolsó soros ülését a keszthelyi képviselő-testület. A mai tanácskozáson szóba került a KÉVE azon javaslata, hogy szabadstrandot szeretnének a Hévízi-kifolyónál. A grémium tájékoztatókat fogadott el az önkormányzat gazdasági társaságaitól, de egy interpelláció kapcsán a Balaton-part fejlesztése is téma volt.

A Hévízi-kifolyón, szabadstand kialakítására érkezett beadvány a KÉVE képviselőitől. A zsilip alatti szakasz Keszthely közigazgatási területén van. Molnár Tibor, Dékány Péter és Czuth Zoltán azt kérte a testülettől, hogy támogassák elképzelésüket. A beadvány szeptember 21-én kelt. Az illetékes Városstratégiai Bizottság azért most tárgyalta a beadványt, mert állásfoglalást kért az illetékes szervektől, így a Balaton-felvidéki Nemzeti Parktól. A szakhatóság nem támogatja szabadstrand kialakítását a fokozottan védett természeti területen, az jogszabályi és környezetvédelmi tilalmakba ütközik.

Napirend előtti felszólalásában hívta fel arra a KÉVE képviselőinek figyelmét a Városstartégiai Bizottság elnöke, hogy ne vessenek fel hamis illúziókat és a kezdeményezésük előtt tájékozódjanak a jogi háttérről, hiszen a kifolyó esetében is az önkormányzat felett álló hatóság tiltja, hogy ott fürdőhelyet létesítsenek. Válaszában Molnár Tibor azt kifogásolta, hogy nem érkezett írásos válasz a beadványára. Hozzátette: bár nem környezetvédelmi szakember, talált vitatható pontokat a Balaton-felvidéki Nemzeti Park szakvéleményében.

Első napirendi pontként az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról döntött a testület, majd a parkolás szabályozásáról szóló rendelet kerül a grémium elé. Az előterjesztés szerint tervezik a parkolási bérletek digitalizálását. Erre a Hello Keszthely! alkalmazás teremt technikai hátteret. A lépés anyagi megtakarítást jelentene, másrészt a kedvezmények igénybevételi módjának bővülését. Az ez évi utolsó ülésen kerültek a képviselők elé a az önkormányzat gazdasági társaságainak tájékoztatói az ez évi várható eredményükről. A HUSZ és a KETÉH Kft-k eredménnyel zárhatják a gazdasági évet. Mindkét társaság bevételei és kiadásai is jórészt a tervek szerint alakultak. A VÜZ Kft. jelentős átalakuláson ment keresztül, a GESZ-től több feladatkört vett át a társaság. Az új ügyvezető, Laczkó Mária vezetésével javítottak a hatékonyságon, ami már a számokban is megmutatkozik – hangzott el az ülésen.

A társaság feladata a város ingatlankezelése. E kapcsán Vozár Péterné megjegyezte, hogy a KÉVE részéről korábban felmerült, hogy a társaságnak kintlévőségei vannak, főleg bérleti díjak terén. Az alpolgármester rámutatott, jelentős tartozással bír a KÉVE egyik vezető tisztségviselőjének cége és ez a személy ráadásul jogcím nélküli lakáshasználó. Reakciójában Molnár Tibor visszautasította a szerinte demagóg támadást, hozzátette: a polgárjogi vitát mélységben nem ismeri.

A testület a továbbiakban elfogadta a Keszthelyi Televízió tájékoztatóját. Nagy Bálint megköszönte és elismerte a hiteles tájékoztatását a televíziónak, mely a járvány alatt még inkább felértékelődött. A grémium a Városfejlesztő Nonprofit Kft. tájékoztatóját is elfogadta. Az egyéb ügyek előtt interpellációra került sor: Dékány Péter a Balaton-part fejlesztésének tervezéséről, az erre kapott támogatás felhasználásáról kért tájékoztatást. A polgármester részletes válaszában a pénz felhasználásáról, a határidők módosulásáról számolt be. Elmondta, a mintegy 400 millió forint támogatásból jelentős összegek maradtak meg, amit más városrészek terén kívánnak felhasználni. A KÉVE képviselője a választ elfogadta.

Sürgősséggel két napirendet is tárgyaltak: egyrészt ingatlantulajdon átadásáról döntöttek, illetve az önkormányzat hozzájárult, ahogy a Keszthelyi Hit Gyülekezete 12 férőhelyes bölcsőde létesítésére pályázzon. Zárt ülésen a Keszthelyi Televízió és az Egyesített Szociális intézmény vezetői teendőinek ellátásáról döntöttek, illetve peres ügyekről és sportolói elismerések adományozásáról is tanácskoztak.

Hársfalvi Ákos – Keszthelyi TV

https://tvkeszthely.hu/hirek/8690-a-hevizikifolyo-ugye-is-szoba-kerult