A Keszthelyi Ipari Park belső infrastruktúrájának fejlesztése a vállalkozások versenyképességének javítása érdekében

2020. november 30. (hétfő)
TOP

Sz2020

Kedvezményezett: KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt azonosító száma: TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00007
Támogatás összeg: 122 422 435 Ft
Támogatás intenzitás: 100 %
Projekt befejezése: 2020.11.30.

A fejlesztéssel érintett Keszthelyi Ipari Park területén a megfelelő színvonalú üzleti infrastruktúra és szolgáltatások jelenleg csak részben állnak rendelkezésre a helyi vállalkozások és a befektetések számára ahhoz, hogy foglalkoztatást eredményező beruházásokat hajtsanak végre. Az ipari park területének megközelíthetősége, különösen az elkerülő teljes hosszának megépülésének köszönhetően ideális, azonban az Epreskert út felőli egyedüli megközelíthetőség miatt a Zsidi és Csapás utakat a gépjárműforgalom tekintetében jelentősen terheli, melynek következtében a területet terhelő teherforgalom és környezeti terhelés jelentős. Az ipari parkon belül az egyes munkahelyek, ipari, gazdasági létesítmények megközelítése, a belső utak és csapadékelvezetés hiánya és minősége szintén gondot jelent Keszthely Város Önkormányzata számára.

Elsődleges feladatként ezért az ipari park meglévő üzleti alapinfrastruktúrájának (úthálózat, csapadékvíz-elvezetés) fejlesztése elengedhetetlen. A foglalkoztatás érdekében a vállalkozások működéséhez, fejlesztéseihez, térségbe vonzásához a vállalkozások térségi, illetve lokális szintű üzleti környezetének fejlesztése, az üzleti infrastruktúra kialakítása és fejlesztése kulcsfontosságú a helyi adottságokra építő vállalkozások letelepedéséhez. Ennek elmaradása egyrészt gátja a telephelyet kereső vállalkozások betelepülési tervei vonatkozásában, másrészt a már itt működő vállalkozások esetében sokszor korlátozó tényezőként jelentkezik az esetleges bővülés, fejlődés vonatkozásában.

Az üzleti infrastruktúra részeként a Keszthelyi Ipari Park területén aszfaltút építésére, felújítására kerül sor a meglévő zúzottkő- vagy földút helyén, annak kiszélesítésével, továbbá csapadékvíz-elvezetés fejlesztésére a Csapás út (Rezi u. 1. sz. előtti bekötőút), Jankó János utca, Gyöpi út vonatkozásában. A fogyasztók és a lakosság tájékoztatására és az eladások ösztönzésére, valamint az ipari parkban tevékenykedő vállalkozások összetartozás-érzésének erősítése céljából egységes logó és arculat mellett Keszthely Város Önkormányzata saját honlapján belül önálló informatív felület kerül kialakításra az ipari park számára.

A gazdaság élénkítése kulcsfontosságú tényező a település demográfiai problémái megoldása esetében is, hiszen akkor mondható Keszthelyről, hogy minden korosztály számára ideális lakóhely, ha a térségben megfelelő minőségű és mennyiségű munkahely található. Ehhez azonban az első lépés mindenképpen az, hogy a Keszthelyi Ipari Park még hiányzó alapinfrastruktúrája kiépüljön, mely új vállalkozások betelepülését, illetve a már ott tevékenykedő vállalkozások további fejlődését teszi lehetővé. Ehhez kapcsolódóan jelen fejlesztés keretében a több mint két éve sikeresen működő, és 24 vállalkozást magában foglaló Keszthelyi Ipari Park továbbfejlesztése, a helyi gazdaságfejlesztéshez, gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges üzleti infrastrukturális háttér, hiányzó alapinfrastruktúra kiépítése valósul meg csapadékvíz-elvezetés és kapcsolódó közlekedési útvonalak fejlesztése által. Az ipari park és környezetének infrastrukturális fejlesztése révén Keszthely Város Önkormányzata az eddiginél is vonzóbb üzleti környezet kialakítására törekszik.

A PROJEKT RÖVID TÁVÚ, KÖZVETLEN CÉLJAI:

  • A helyi gazdaságfejlesztéshez, gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges, Keszthely Város Önkormányzatának tulajdonában és működtetésében lévő, 2012-ben Ipari park címet nyert Keszthelyi Ipari Park még szükséges infrastrukturális hátterének, hiányzó alapinfrastruktúrájának kiépítése, fejlesztése.
  • Az üzleti infrastruktúra részeként közlekedési útvonalak és kapcsolódó csapadékvíz-elvezetés fejlesztése a Csapás út, Jankó János utca, és Gyöpi út vonatkozásában, ezáltal az Ipari Park által nyújtott szolgáltatások körének és színvonalának növelése.
  • Az ipari parkon belül biztonságos, fenntartható közlekedés megvalósítása, munkahelyek, ipari, gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató létesítmények kedvezőbb, rövidebb útvonalú megközelítése a működő telephelyek, vállalkozások részére, egyúttal lehetőség új vállalkozások, munkahelyek létrehozására, bővítésére.
  • A belterületet jelenleg terhelő teherforgalom és környezeti terhelés csökkentése (zaj- és légszennyezés) és a Zsidi és Csapás utak gépjárműforgalom által történő tehermentesítése.
  • A Keszthelyi Ipari Park által nyújtott szolgáltatások körének bővítése, a betelepült vállalkozások (és a jövőben betelepülők) működési feltételeinek kedvezőbbé tétele, megerősítésének segítése a foglalkoztatás bővítése céljából.

A PROJEKT HOSSZÚ TÁVÚ, KÖZVETETT CÉLJAI:

  • Az üzleti infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások gazdasági aktivitásának növelése, illetve a magasabb minőségű és szélesebb körű szolgáltatások által a versenyképességük növekedése.
  • A térség gazdasági versenyképességének növelése, ezáltal a foglalkoztatás növelése, a munkavállaló lakosság helyben boldogulásának biztosítása.
  • További beruházások ösztönzése a város, illetve az érintett járás és régió területén, ami a térségben élőknek további munkalehetőségeket, az ország és az önkormányzat részére pedig növekvő bevételeket jelent.A már betelepült vállalkozások
  • megtartása, ezáltal a jelenlegi munkahelyek és bevételek hosszú távú biztosítása.
  • Ipari park kihasználtságának további növelése, akár bővítése.

A fejlesztés eredményeként az üzleti infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások gazdasági aktivitásának növekedése, illetve a magasabb minőségű és szélesebb körű szolgáltatások által a versenyképességük növekedése érhető el, mely egyúttal lehetőség teremt új vállalkozások, munkahelyek létrehozására, bővítésére.

 

AKTUALITÁSOK:

2020. március

A kivitelező átvette a munkaterületet, és megkezdődött a munka az ipari park területén. Elsőként a geodéziai kitűzés készült el: a szegélyek és csatornák nyomvonalának kitűzése a Gyöpi, Rezi és Jankó János utcákban. Megérkeztek a csövek, szegélyek, valamint mészkő és homok a munkaterületre. Megkezdődött a csapadékcsatorna építése.

2020. április

Gerincvezeték építése tisztítóaknákkal, bekötésekkel. Több alkalommal végeztek víztartási próbákat. Süllyesztett szegélyek építése, fugázása. Csapadékcsatorna és betonaknák építése. Tereprendezés, talajcsere. Mészkő padka készítése. Az elkészült részeken folyamatosak a helyreállítási munkák.

2020. május

Földmunkák, szegélyépítési munkák. Beton folyóka, földmű tükörszint készítése. Kapubejárók kialakítása. Az utakon tárcsás teherbírásmérés történt.

2020. június

Járda térkövezése, keresztrácsok előkészítése. Az útszakaszok aszfaltozása zajlik: kiegyenlítő- és kötőréteg készítése, majd kopóréteget is kaptak a projektben érintett útszakaszok. Forgalomtechnikai táblák és festések készítése. Szalagkorlát kihelyezése.

2020. július

Bontott anyagok elszállítása, burkolattisztítási munkák. A július 21-én megtartott műszaki átadás-átvételi eljárás lezárult, a létesítmény rendeltetésszerű használatra alkalmas, megrendelő üzemeltetésre átvette az elkészült projektelemeket.

Letölthető dokumentumok:

C típusú tájékoztató tábla

projektzáró sajtóközlemény

Sajtómegjelenések:

2020.05.13.: Zalai Hírlap zaol.hu – Keszthely fejlődik! Rengeteg lehetőséget biztosít a beruházás
2020.08.26.: Keszthelyi TelevízióMegújult infrastruktúra a keszthelyi ipari parkban
2020.08.26.: webradio.huAz ipari parkhoz kapcsolódó utakat újítottak fel Keszthelyen
2020.08.26.: hirbalaton.huAz ipari parkhoz kapcsolódó utakat újítottak fel Keszthelyen
2020.08.27.: hellovidek.huMilliós beruházás Keszthelyen: rendbe szedték az ipari park állapotát
2020.08.27. Zalai Hírlap zaol.hu: Megújult több, az ipari parkhoz kapcsolódó szakasz Keszthelyen, nőhet a vonzerő
2020.08.27. pid.hu120 millió forintból újult meg a keszthelyi ipari park infrastruktúrája
2020.09.10. Nyugat-Balatoni SzuperinfóInfrastruktúra-fejlesztés Keszthely iparáért
2020.09.11. Balatoni KrónikaMegújult az ipari park úthálózata és a Csapás út