A kutyás élményparkról is döntött a testület

2019. május 30. (csütörtök)

Összesen huszonkettő napirendet tárgyalt májusi soros ülésén Keszthely képviselő-testülete. A tanácskozáson beszámolókat fogadtak el, valamint döntöttek többek között a keszthelyi kutyás élménypark és piknikkert kialakításáról és a Reischl féle sörházat érintő projekt kivitelezőjének kiválasztásáról.
A tanácskozáson elsőként a Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Keszthelyi Tűzoltóság, valamint a HUSZ tavalyi tevékenységéről szóló beszámolót fogadták el, majd a közművelődési feladatokról szóló rendeletet vizsgálták felül. A képviselők meghatározták a szeptemberben indítható óvodai csoportok számát. Elfogadták a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény végrehajtásáról, illetve a jegyzői hatáskörben végzett hatósági tevékenységről szóló beszámolókat. A Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ, a Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány, a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Kolping Szolgálat keszthelyi intézményének elmúlt évi tevékenységéről szóló beszámolókat ugyancsak elfogadta a testület. A Magyar Református Egyház Zsinati Iroda által fenntartott Filemon Támogató Szolgálat, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye 2018-as munkáját értékelve is igennel szavaztak. A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ, Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye, valamint Keszthely Város Idősügyi Tanácsa tavalyi tevékenységéről szóló beszámolóját is elfogadták.

A képviselő-testület felülvizsgálta a VÜZ Nonprofit Kft. strandüzemeltetési szabályzatát, majd értékelte a társaság ügyvezetőjének tavalyi évre vonatkozó prémiumfeltételeit, illetve meghatározta az idei feltételeket. Tárgyalta és elfogadta a képviselő-testület a Keszthelyi kutyás élménypark és piknikkert létrehozásáról szóló előterjesztést, valamint a Balaton utca ivóvíz hálózat cseréjére, az út- és járdafelújításról szóló napirendet. Név szerinti szavazással – 10 igen, 1 nem vokssal – döntöttek a képviselők a Reischl féle sörház felújítása című TOP-os projekt kivitelezőjének kiválasztásáról.

Keszthelyi Televízió
https://tvkeszthely.hu/hirek/6075-a-kutyas-elmenyparkrol-is-dontott-a-testulet