A múltunk és a jövőnk záloga ez a nap

2015. augusztus 21. (péntek)

Az államalapító Szent István munkássága, eredményei mellett a magyarság nemzetté kovácsolódásáról beszéltek a keszthelyi ünnepség szónokai. Az ünnepi beszédet mondó Buzás Gergely régész szerint a nehézségek kovácsolták egy nemzetté az itt élő és a bevándorló népeket. A hagyományokhoz híven idén is kulturális műsorral és az új kenyér szétosztásával ünnepelt Keszthely.

Ökumenikus istentisztelet keretében áldották az új kenyeret. A Fő téri Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplomban a keszthelyi keresztény felekezetek vezetői mutatták be az istentiszteletet. Ezt 2005 óta teszik az összetartozás példájaként. A résztvevők ezt követően a Fő térre vonultak, ahol elsőként Manninger Jenő köszöntötte a megjelenteket. A miniszteri biztos elmondta, hogy az államalapítási ünnep múltunk és jövőnk záloga. A politikus szerint az ünnep alkalmával adódik, hogy a mai problémákról is beszéljünk, ez pedig a bevándorlók kérdése volt. „A keresztényi hozzáállás ahogy Szent István is intett minket, arra int hogy fogadjunk be mindenkit és így éljünk tovább. Én azért annyit hadd jegyezzek meg a történelmi és a politikai dolgokat figyelembe véve, hogy elgondolkodtató hogy míg a nyugati civilizáció erős nagy országai, Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália meghatározza, kik jöhetnek az országába, addig Európa vezetői máshogy döntöttek és másféle szabályzást alkalmaznak. Nem kívánom ezt a gondolatot továbbvinni, hiszen a magyarság mindig híres volt arról, hogy befogadja a bevándorlókat menekülteket, de azt hiszem mégis a történelem alakulását, az ország jövőjét figyelembe véve nagyon sok féle szempont szerint kell dönteni” – mondta el Manninger Jenő,aki úgy véli, hogy a kormány jó döntéseket hoz ebben az ügyben és reméli, hogy Európa is fel fog készülni a probléma megoldására.

Szent István haláláról, az azt követő időszakról és legendákról beszélt Ruzsics Ferenc. Keszthely polgármestere szerint az 1083-ban szentté avatott államalapítónk olyan vezető volt, akiről példát vehettek a későbbi királyok. „A többi keresztény ország uralkodójával ellentétben mind apostoli király főpapokat nevezhetett ki a pápa helyett. Népe mindig is tisztelte,szerette. A mai napig erőt gyűjt tetteiből, érti és nem félreérti intelmeit. Ismerve Szent István életét bátran kijelenthetjük, hogy a haza a nemzet érdekében megtette a dolgát. Nekünk pedig mindent meg kell most tennünk azért, hogy örökkön örökké végtelen erőt és mérhetetlen állhatatosságunkat mutatva hangozhasson el magyarul széles e Kárpát-medencében: légy áldott, Szent István király!” – mondta el a polgármester.

Szent István életművének, az európai kulturális hagyomány mindig megújuló erejének a példája Keszthely. E szavakkal fejezte ki örömét, hogy itt mondhatja el ünnepi beszédét Buzás Gergely régész. A szónok szerint az államalapító keze alatt vált egységes, európai néppé a magyarság: „Ez a haza és a benne élősokféle nép a következő évszázadokban mindig nyitott kapukkal fogadta az újabb bevándorlókat, a nyugatról érkező keresztény németeket és latinokat, keletről jövő muszlimokat és zsidókat, vagy a déli ortodox és az északi katolikus szlávokat. A sok féle nép erőssé tette az országot az erős csapások idején is. Mindig jöttek, akik megművelték a felperzselt földeket újjáépítették a lerombolt településeket, és templomokat. Így tudott a haza túljutni minden válságán. Ezek a közös válságok és közös sikerek ugyanakkor az itt élő és ide jövő embereket egységes nemzetté kovácsolták, de olyan nemzetté, amely meg tudta őrizni sokszínűségét is. Köszönjük meg mindezt Szent István királynak, aki kelet és nyugat határán a nyugati gyökerekből olyan országot növesztett, amely igaz hazája lehetett mind azon népeknek és embereknek akik ezen a földön éltek bárhonnan és bármikor is érkeztek ide.”

Az ünnepségen a Tündérrózsa Gyermek-néptánccsoport adott műsort. A Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola együttese szatmári táncokat adott elő. Augusztus 20-a a népi hagyományban az aratási időszak vége, ezt az államalapítási ünnepbe is beemelték, ezért sütik meg az ország minden pontján ilyenkor az új kenyeret.Az idei évben is a Lipóti pékség ajánlotta fel a kenyeret a keszthelyi ünnepségre, melyet mindenki megkóstolhatott az augusztus 20-ai ünnepség végén.

(forrás, fotó: Keszthelyi Televízió www.tvkeszthely.hu)