A rászoruló keszthelyi gyermekekért

2014. június 11. (szerda)

A képviselő-testület minden évben áttekinti az önkormányzat gyermekvédelemmel kapcsolatos munkáját. Az átfogó felmérés részletesen felsorolja az előző évben ellátott feladatokat és a rászorulókról szóló statisztikát.

– Tavaly nem változott jelentősen a hátrányos helyzetű gyerekek száma az előző évihez képest. Az önkormányzat továbbra is minden tőle telhetőt megtesz, hogy minél kevésbé szenvedjenek szükséget ezek a fiatalok – foglalta össze a beszámoló tartalmát Ruzsics Ferenc polgármester.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben tavaly 301 család 491 gyermeke részesült, ők a szociális helyzetük alapján normatív kedvezményre jogosultak az étkezési ellátásban, és évi kétszer, augusztusban és novemberben külön támogatást is kapnak. Az önkormányzat erre csaknem hatmillió forintot fordított 2013-ban.
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást az időszakosan létfenntartással küzdő családok igényelhetik. Tavaly 116 család részesült ebben a támogatási formában, összesen 1,7 millió forint értékben.
Óvodáztatási támogatást négy család igényelt 2013-ban, és öt család kérte a halmozottan hátrányos helyzet megállapítását.

A gyermekétkeztetés Keszthelyen a bölcsődei, óvodai és iskolai ellátás keretében megoldott. A tavalyi évben összesen 2411 fő étkezett ezekben az intézményekben, amelyért hetven százalékuk fizetett teljes árat, 326 gyerek ingyenesen, 399 gyerek pedig 50 százalékos kedvezménnyel vette igénybe az ellátást.
A nyári gyermekétkeztetés során június 17. és augusztus 30. között 117 gyermek kapott napi egyszeri meleg ételt. A sikeres pályázat eredményeként 53 gyermek étkezését sikerült megoldani az 1,2 millió forintos minisztériumi támogatásból, további 64 gyermek ebédjét a keszthelyi önkormányzat önerőből biztosította több mint 1,5 millió forint értékben, így egyetlen rászoruló kisgyermek sem maradt éhen.

– A hatósági munka során kollégáim nagy figyelmet fordítanak arra, hogy az esetleges rosszhiszemű kérelmezők ne tudják félrevezetni a hivatalt – mondta el Ruzsics Ferenc. – Ennek érdekében fokozottan ellenőrzik a lakcím helyességét, érvényességét, és a törvény adta lehetőségeket kihasználva a jövedelemre és kiadásokra vonatkozó adatokat. Emellett a szokottnál gyakrabban végeznek környezettanulmányt, védve ezzel a valóban rászorultak és jogosultak érdekeit, valamint az adófizetők pénzét.

A polgármester hozzátette: a hivatal által végzett feladatok mellett Keszthelyen és további hat településen működik – a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központjának önálló egységeként – a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Ők elsősorban a gyermekek családban történő nevelkedését segítik elő, fő feladatuk a veszélyeztetettségük megelőzése és megszüntetése. Ennek érdekében megfelelő jelzőrendszert működtetnek, pszichológiai és mentálhigiénés tanácsadással állnak a rászorulók rendelkezésére, és iskolai prevenciós programokat szerveznek.

A gyermekek napközbeni ellátása is része a gyermekvédelmi feladatoknak, ezt a helyi óvodákban és általános iskolák napközis foglalkoztatása keretében biztosítja az önkormányzat, míg a nyári napközis tábor szervezési és gyermekfelügyeleti feladatait tavaly a Gazdasági Ellátó Szervezet biztosította.

– A jövőre nézve a pénzbeli és természetbeni ellátásokhoz szükséges költségvetési keret biztosított. Az önkormányzat a továbbiakban is fontos feladatának tekinti a keszthelyi gyermekek jólétét, biztonságát és érdekeinek védelmét – hangsúlyozta Ruzsics Ferenc.