A turisztikai fejlesztési területek érdekében

2014. május 14. (szerda)

Kedvezőbb szabályozást kíván elérni Keszthely városa a Balaton-parti területek besorolásában. Az önkormányzat ennek érdekében a módosításra irányuló kérelmet benyújtotta a területrendezésért felelős miniszter felé és megkezdte a szakmai felülvizsgálati tanulmányterv kidolgoztatását – mondta el Ruzsics Ferenc.

A polgármester kifejtette: Keszthely vízpart-rehabilitációs tanulmánytervét egy 2004-ben elfogadott miniszteri rendelet szabályozza. Ez jelenleg nagyon sok kötöttséget tartalmaz, nem enged mozgásteret az önkormányzatnak, hogy a tulajdonában lévő partközeli területek hasznosítását esetleg újragondolja. A városvezetés 2006 óta dolgozik azon, hogy ezen kötöttségeket a jogalkotó feloldja, illetve csökkentse. Azonban csak a Balaton-törvény tavaly júniusban hatályba lépett módosítása adta meg azt az esélyt a Balaton-parti önkormányzatok számára, hogy a tanulmánytervekben foglalt területhasználatok felülvizsgálatát kérelmezze. Ezért a keszthelyi önkormányzat élt a lehetőséggel, kidolgozta változtatásra vonatkozó javaslatát, melyet az áprilisi testületi ülésen határozatba is foglaltak a miniszteri felterjesztéshez.

A Balaton-törvény tavalyi módosítása – a zöldterületek átsorolásának lehetőségével – kedvező változásokat hozott Keszthelynek; ezt az új szabályozást kell követnie az új vízpart-rehabilitációs tanulmánytervnek.
– Fontosnak tartom, hogy a Balaton-törvény védi a zöldterületeket, és nem enged meg semmiféle olyan szabályozást, mely veszélyeztetné a tó ökológiai állapotát, a zöld- és erdőterületek csökkentését – hangsúlyozta a polgármester. – Erre a kérdésre mi is kiemelten odafigyeltünk a javaslatunk kidolgozásakor. Ugyanakkor a fenntarthatóság és természetvédelem mellett a gazdaságfejlesztés lehetőségeit is figyelembe kell vennie a jogalkotónak. A vízpartközeli fejlesztési területek újraszabályozása fontos feladat, mivel így nagyobb lehetőség nyílik turisztikai attrakciók kialakítására, a szállásférőhelyek minőségi és mennyiségi fejlesztésére, a befektetésre alkalmas területek rugalmasabb hasznosítására.

A konkrét változtatásokról szólva Ruzsics Ferenc elmondta: leginkább területi átsorolásokról van szó, például egyes nem használt vasút-menti ingatlanok bekapcsolása fejlesztési területekbe, vitorláskikötők kikötőként való szerepeltetése, üdülő- helyett vegyes övezetbe sorolások, kikötési lehetőségek biztosítása, vagy út- és kerékpárút-nyomvonalak pontosítása. A tervekben szerepel továbbá a sportkemping melletti sétány áthelyezése a vasút felé annak érdekében, hogy az általa eddig kettévágott terület az egységes hasznosítás lehetőségével alkalmasabb legyen turisztikai beruházás céljára. Hasonló célt szolgál más részek összevont terület-felhasználási egységbe sorolása is. Emellett Fenékpusztánál az egykori római erőd bemutatásának biztosítására, valamint a madármegfigyelő-állomás megközelítésére és fejlesztésére is kitér a szabályozás. A módosításokkal megszűnő zöldterületi besorolásokat minden esetben újonnan kijelölt zöldterületek pótolják.

– Keszthelynek nagy szüksége van ezekre a változtatásokra, hiszen a vízparton eddig nem épülhettek új szállodák és egyéb létesítmények, a szabályozási akadályok miatt az erre alkalmas nagy területek eddig turisztikai beruházások nélkül, kihasználatlanul álltak – mondta el Ruzsics Ferenc. – A rugalmasabb szabályozással vélhetően megnyílik az út e hatalmas parti területek hasznosítása, így a város idegenforgalmi fejlődése előtt is.