A veszprémi érsek Zala megye díszpolgára

2018. szeptember 25. (kedd)

A Közgyűlés Zala Megye Díszpolgára kitüntető címet adományozott a zalai születésű Dr. Márfi Gyula érsek atyának több évtizedes példaértékű, a keresztény és a nemzeti értékek iránt elkötelezett, értékteremtő főpásztori és közéleti tevékenysége elismeréseként.

A Zala megye közigazgatásáért díjat Dr. Tószegi Sándor főállatorvos vehette át. A Lenti járás főállatorvosa 40 éve dolgozik az állategészségügyi igazgatás területén.

A Zala Megyei Szent Rafael Kórház kardiológiai osztályán végzett magas színvonalú szakmai tevékenységéért érdemelte ki a Zala megye egészségügyéért díjat Dr. Takács István.

A hévízi Szent Lukács Idősek Otthona igazgatója, Dallos Rita vehette át a Zala megye szociális gondoskodásáért díjat kimagasló és példaértékű munkájának elismeréséül.

Tóth Sándorné vehette át a Zalai pedagógus díjat, a nevelés-oktatás és a tehetséggondozás területén kifejtett áldozatos munkájáért, példaértékű társadalmi-kulturális szerepvállalásáért.

Major Veronikának ítélték oda a Zala megye sportjáért díjat. A keszthelyi sportlövő a futócéllövészetben elért kiemelkedő eredményeiért, junior világbajnoki aranyérmeiért érdemelte ki a díjat.

Szintén Zala megye sportjáért díjat adományozott a Közgyűlés a megyeszékhelyen működő ZTK-FMVas Tekeklubnak.

A Közgyűlés Zala megye fejlesztéséért díjat adományozott Tar Lászlónak, a Nyugat-Balatoni Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Zala megye turizmusának fejlesztésében végzett kimagasló tevékenysége elismeréséül.

Szintén Zala megye fejlesztéséért díjjal ismerték el Musits Róbertet, az IMRO Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a megye gazdaságának, idegenforgalmának fejlesztéséért, a fenntartható fejlődés és a klímavédelem elősegítéséért ítélték oda az elismerést.

A tavalyi évhez hasonlóan Vonyarcvashegyre került a Zala György díj. Az előző évi kitüntettet testvérét, Major Lajos fafaragót ismerték el a magyar népi és katolikus hagyományokat megjelenítő alkotó munkásságáért.

A Közgyűlés Zala megye címere emlékplakettet adományozott Joóné Baranyai Tímeának, aki hivatástudattal, szakmai alapossággal, empátiával végzi munkáját a keszthelyi Életfa Óvodában.

Zalai civil társadalomért és nemzetiségekért díjat ítéltek oda Szűcs Imre plébánosnak, aki elfoglaltsága miatt később veszi át elismerését.

Az évente esedékes hagyományos rendezvényen dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke mondott beszédet. A házelnök hangsúlyozta, hogy fontos, hogy egy közösség elismerje azokat, akik munkájukkal, kitartásukkal hozzájárultak a közösség fennmaradásához és épüléséhez.

„Zala megyében szerencsére rengeteg ilyen tiszteletreméltó és elismerésre méltó ember van, született, vagy éppenséggel nem itt született, de itt dolgozott, itt bontakoztatta ki azt a tálentumot, amit a jóistentől kapott. Számomra ez megtsizteltetés volt, hogy a mai ünnepi közgyűlésen én is hozzájárulhattam ahhoz, hogy Márfi érsekurat méltóképpen köszönthessük, üdvözölhessük itt Zala megye Díszpolgáraként. De a többi zalai kötődésű, vagy éppen itt dolgozó kitüntetetrtről is nyugodtan név szerint meg lehetne emlékezni” – nyilatkozta a házelnök.

A Zala megye számára jelentős fejlesztéseket, beruházásokat vett számba beszédében a megyegyűlés elnöke. Dr. Pál Attila kiemelte a gazdaság fejlődéséhez és a versenyképességhez infrastrukturálisan készen áll Zala megye.

„Az M76-os autópályának a megépítése az folyamatban van, mintegy 170 milliárd forint értékben. Zalaegerszeget 2×2 sávon köti össze a sármelléki repülőtérrel és az M7-es autópályával. A másik autópálya fejlesztés a megyében az M70-es a 2×2 sávúvá válása, ahol a Budapest és Koper között válik így teljes mértékében 2×2 sávon járhatóvá. Hazai forrásból, 40 milliárd forintnál többe kerül többe a Zalaegerszegen megvalósuló járműipari tesztpálya, ahol önvezető járműveket kísérleteznek és tesztelnek később és az 5G telekommunikációs rendszer próbája is itt történik meg. Nem elfelejtendő, sőt örömteli hír, hogy elkészült a Zalaegerszeg-Rédics-Lendva vasútvonal megvalósíthatósági tanulmánya. Így gyakorlatilag Kormány előtt az a döntés, hogy a tervezések elkezdődhetnek” – sorolta a megyegyűlés elnöke.

Az ünnepségen Bellus Attila színművész mondta el a zalai kötődésű Csordás János A szülőföld lelke című versét, Csonka Boglárka, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem növendéke pedig népdalokat adott elő, a Harangláb népzenei együttes pedig kalotaszegi dallamokat szólaltatott meg az ünnepi díszközgyűlésen.

Hársfalvi Ákos – Keszthelyi TV
http://tvkeszthely.hu/hirek/9108/a-veszpremi-ersek-zala-megye-diszpolgara/