Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

2009. december 2. (szerda)

Megemelt támogatással kívánja segíteni Keszthely Város Önkormányzata a felsőoktatásban tanuló, hátrányos helyzetű hallgatók tanulmányait.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. évben is csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, ill. a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Az Önkormányzat már 8 éve részt vesz a programban és nyújt rendszeres anyagi segítséget a rászoruló keszthelyi hallgatóknak. Az évek során több mint háromszorosára nőtt az igénylők száma. Ennek fedezetére az önkormányzat a 2010. évi költségvetésében az utóbbi években beállított 2 millió Ft helyett 3 millió Ft betervezéséről határozott.

Az Oktatási és Kulturális Bizottság az Egészségügyi és Szociális Bizottsággal együttes ülést tartott, és határozott a támogatási igények elbírálásáról. Az idei pályázati felhívásra 139 fő jelentkezett, ami minden előző évnél nagyobb szám. A bizottságok alaposan, minden részletre kiterjedően megvizsgálták a benyújtott pályázatokat, a pályázók szociális rászorultságát. Figyelembe vették az egy főre eső jövedelmet, a családban található gépjárműveket, az eltartottak számát, a tartós betegséget és a munkanélküliséget is.

A két szakbizottság döntése szerint 126 pályázónak nyújt a város havi 1500-5000 Ft támogatást. A megemelt pályázati önrész biztosít lehetőséget, hogy a legrászorultabbak tanulási költségeihez hozzájáruljon a város. Az önkormányzat által megítélt összeghez a Megyei Önkormányzat hozzáteheti akár ugyanezt az összeget. A megszerzett együttes támogatást az állam is megkétszerezi. Ennek megfelelően többségében 10-12 ezer Ft-ot kapnak a fiatalok 10 hónapon át, ami már nagy segítség lehet, ismerve a családok nehéz anyagi helyzetét.

Keszthely Város Önkormányzata a súlyos megszorító intézkedések közepette is örömmel áldoz a helyi fiatalok támogatására. A képviselők úgy ítélik meg, hogy amikor a családok a legnehezebb anyagi helyzetbe kerülnek, akkor az önkormányzatnak a rászoruló tehetséges diákokat még inkább kell támogatnia, ezért az országosan tapasztalható forráselvonó hozzáállással szemben nem csökkentették, hanem 50 százalékkal emelték a támogatás összegét. Az önkormányzat álláspontja, hogy az oktatásra költött pénz jó befektetés – ezúton is sok sikert kívánnak tanulmányaikhoz a keszthelyi diákoknak.