A szelektív hulladék útja

2009. május 29. (péntek)

A környezetvédelmi világnap közeledtével az önkormányzat nyílt napra invitálta Keszthely lakóit a városi hulladékudvarra. Keszthely az elmúlt években jelentős fejlesztéseket hajtott végre a hulladékkezelésében, és a lakosokat érintően is fontos változások történtek. Ezért határozta el a városvezetés, hogy mindenkinek lehetőséget ad arra, hogy megtekintse a szelektíven gyűjtött hulladék kezelését és a komposztálást a telepen.

Az önkormányzat bízik abban, hogy aki betekintést nyer a rendszer működésébe és látja, mi történik a háztartásában keletkezett és válogatva gyűjtött szeméttel, meggyőződik róla, hogy érdemes és fontos komolyan venni a hulladékok otthoni szétválogatását.

A nyílt napon Pálinkás Róbert alpolgármester, a ZALAISPA Zrt. igazgatósági tagja köszöntötte a megjelenteket és elmondta, hogy Keszthely évek óta törekszik a környezettudatos, fenntartható életmód feltételeinek biztosítására. Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy minden településnek és országnak abba az irányba kell haladni, hogy a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosításával csökkentsék a környezet felesleges terhelését, és értékes másodnyersanyagokhoz juttassák a termelővállalatokat. A városban működő rendszert Végh Szilárd, a Városüzemeltető Kft. ügyvezetője ismertette. Ezt követően a látogatók megtekinthették a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. kezelésében levő telep tevékenységét Rudolf Wiedner ügyvezető irányításával.

2001-ben kezdte Keszthely városa kiépíteni a szelektív hulladékgyűjtés rendszerét, megteremtve ezáltal a környezetbarát hulladékkezelés alapjait. Jelentős önkormányzati és pályázati források felhasználásával az elkövetkező években megvalósult a hulladékudvar és átrakó állomás, valamint 11 hulladékgyűjtő sziget létesült a város területén, melyeken négyféle anyag: üveg, színes üveg, papír és műanyag szelektív gyűjtése lehetséges. Később lehetővé vált a veszélyes anyagok típusonként válogatott, speciálisan elkülönített elhelyezése is a telepen. Az elmúlt évek során a „sárga zsákok” rendszere is széles körben elterjedt: a Keszthelyi Városüzemeltető Kft. közvetlenül a lakosoktól szállítja el a ház elé kirakott, szelektíven gyűjtött csomagolóanyagokat, alumínium, műanyag és papírhulladékot kétheti rendszerességgel.

A ZALAISPA társulás – mely 281 Zala és Vas megyei település összefogásával korszerű hulladékgazdálkodási rendszert működtet – uniós támogatás felhasználásával több mint nyolcmilliárd forintos beruházást valósított meg. 2008-ban a ZALAISPA-projekt keretében a keszthelyi telep kibővült az Európai Unió szigorú előírásainak megfelelő hulladékválogatóval, komposztáló- és gyűjtőudvarral. Az új válogatómű a szelektív gyűjtőszigetekről, valamint a sárga zsákokban beérkező hulladékot szortírozza, majd bálázza. A korszerű GORE-technológiás komposztáló mellé speciális aprító- és rostagép beszerzésére is lehetőség nyílt, valamint új lakossági hulladékudvar épült. Szintén a projekt keretében a Keszthelyen működő 11 szelektív gyűjtősziget mellé további 22 került a város közterületeire. Ennek, valamint a „sárga zsákos” rendszer egyre szélesebb körű elterjedésének is köszönhető, hogy a KETÉH Kft. kimutatásai szerint az összes haszonanyag – mint például a papír, a műanyag, vagy a zöldhulladék – telepre érkező mennyisége jelentősen emelkedett az elmúlt időszakban, és előreláthatólag további növekedés várható.

A 2009. áprilisától bevezetett rendszerrel újabb nagy lépést tett Keszthely a környezettudatos hulladékkezelés felé: a biológiailag lebomló hulladékok válogatott gyűjtése is lehetővé vált a városban. Ennek elszállítása heti egy alkalommal történik egy külön e célra térítésmentesen biztosított gyűjtőedényben és a hozzá megvásárolható környezetbarát, lebomló zsákban. Emellett a lomtalanítás is szelektáltan történik: alkalmanként egy-egyfajta hulladékot szállít el a Városüzemeltető Kft. A rendszer működtetéséhez a lakosok aktív segítségére is szükség van, a szelektív hulladékgyűjtés sikere ugyanis nemcsak a korszerű technológián, de a városlakók elkötelezettségén, együttműködésén is múlik. A szervezők szándéka szerint a nyílt napon résztvevők meggyőződhettek róla, miért is fontos az otthoni szelektív hulladékgyűjtés. A házigazda KETÉH Kft. ajándékaként mindenki, aki szerette volna kipróbálni, ingyen vihetett egy zsáknyit a telepen előállított komposztból.

Nézze meg galériánkat!