Adó és szociális döntések a november testületi ülésen

2013. november 29. (péntek)

A helyi adók emelése mellett ingatlanbérleti díjakról és hitelfelvételről is döntöttek a képviselők a novemberi soros testületi ülésen.

Emelkednek bizonyos helyi adók. Az önkormányzat január 1-jétől 20 forinttal emeli az idegenforgalmi adó mértékét, mely jövő évtől így 410 forint lesz. A telekadót következő évtől övezetenként határozzák meg. A Balaton-parti területek után kell többet fizetni, és a terület nagyságától függően az eddig 20 illetve 50 forintos négyzetméterenkénti árat 30 %-al növeli az önkormányzat.
A hivatal munkatársai nagy erővel dolgoznak az adóhátralékok behajtásán. A háromnegyed éves zárást követő egy hónapon belül 53 millió forinttal sikerült az adóhátralékot csökkenteni, ami jelentős eredménynek számít.

Továbbra sem emeli az önkormányzat a tulajdonában álló ingatlanok bérleti díját, a szezonális kedvezmények mellett ezzel is támogatva a helyi vállalkozásokat.

Jövőre is folyószámlahitelt vesz fel az önkormányzat az adóbevételek ütemezéséből fakadó likviditási problémák kezelésére. A 140 millió forint keretösszeget 2014. december 20-i lejárattal az OTP nyújtja a városnak.

Bővül az Alapellátási Intézet ügyeleti területe. Balatonberény, Vörs, Balatonszentgyörgy, Hollád és Tikos települések önkormányzatai jelezték csatlakozási szándékukat. Az egészségbiztosítási pénztár finanszírozása mellett a csatlakozó önkormányzatok lakosságszám szerint 60,- Ft/fő/hónap összeggel járulnak majd hozzá a működtetéshez.

Keszthelyen is lehet kaszinó a képviselők döntése alapján. Az önkormányzat hozzájárult ahhoz, hogy az üzemeltetésre vonatkozóan a Nemzetgazdasági Minisztérium koncessziós pályázatot írjon ki a városban. Egy játékkaszinó működése többlet-adóbevételt biztosítana a településnek.

A már többször módosított helyi rendeletet felülvizsgálva új szabályozást alkotott a képviselő-testület a szociális ellátásokról és azok igénybevételéről. Ennek célja, hogy átláthatóbb legyen és a törvényi változásokhoz igazodjon az ellátások rendszere Keszthelyen.
A válsághelyzetek kezelését szolgáló átmeneti segély, temetési segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás – figyelemmel a törvényi szabályozásra – önkormányzati segély néven összevonásra került, mely módosítás azonban az állampolgárok számára gyakorlati változást nem eredményez.

Intézmények és különböző szervezetek részére szavaztak meg a képviselők kisebb összegű támogatásokat, többségében karácsonyi rendezvények lebonyolítására.

Az együttműködési megállapodásnak eleget téve véleményezte és javaslatokat tett a Keszthelyi Környezetvédő Egyesület a város környezeti állapotával kapcsolatban, így többek közt értékelték a levegő tisztaságát, a hulladékkezelést és a természeti környezetet.

Az önkormányzat sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alaphoz, melynek eredményeként 1 millió forint támogatást nyert egy majdan elhelyezendő Bem domborműhöz. Az alkotás felavatására várhatóan március 14-én este, a már hagyományos fáklyás felvonulás alkalmával kerül sor.

(forrás: Keszthelyi Televízió www.tvkeszthely.hu)