Áprilisi testületi döntések

2011. április 30. (szombat)

Az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról is tárgyalt áprilisi soros ülésén a keszthelyi képviselőtestület. Összesen 30 előterjesztésről hoztak döntést a képviselők.

A tavalyi költségvetés végrehajtását vizsgálva megállapítható, hogy a vártnál kedvezőbb eredményekkel sikerült zárnia a városnak a 2010-es gazdasági évet. A költségvetés februári megalkotásánál több mint 700 millió forint hitel betervezését látta szükségesnek az önkormányzat az egyensúly megteremtése érdekében, ezzel szemben december 31-én 445 millió forintos működési hitelállománnyal zárta az évet a város. A hitelkeret mellett mind a kiadások, mind a bevételek alatta maradtak a tervezettnek, nagyjából azonos mértékben.

A zárszámadási rendeletből kitűnik, hogy a helyi adókból származó városi bevételek összege stagnál, vagy csökkenő tendenciát mutat, mely a gazdasági válság hatásának tudható be. A beruházásokra betervezett kiadások egy jelentős része a projektek időbeli eltolódása miatt nem került kifizetésre. A pályázati segítséggel megvalósuló projektek kiadásai és támogatási bevételei a tavalyi év folyamán nagyságrendileg megegyeztek.

Keszthely város költségvetésének jelentős részét az intézmények fenntartása teszi ki. Térségi központ lévén a város kiterjedt intézményhálózatot működtet, mely az elmúlt évek átszervezései eredményeként költséghatékonyan működik, vezetőségük fegyelmezett gazdálkodást folytat. Vannak azonban olyan területek, ahol további racionalizálás lehetséges, ilyen például a VÜZ Nonprofit Kft., amelynél az átfogó vizsgálatot követően a város nemrég megkezdte a szükséges átalakításokat.

Első napirendi pontként tárgyalta, és az épület tulajdonosaként a keszthelyi önkormányzat hozzájárult az Asbóth Sándor Térségi Középiskola kollégiumának átalakításához. Az épületben új tantermeket hoznak létre, ezáltal az iskola kényelmesebb körülmények között működhet. Döntöttek a képviselők a kollégiumi kapacitások átalakításáról: a jelenleg a Gagarin úti épületben lakó diákok a VSZK kollégiumában kapnának helyet, melynek kihasználtsága az átszervezéssel száz százalékosra nő.

Az ülésen a testület meghatározta a következő nevelési évben indítható óvodai csoportok számát: az előzetes igényfelmérés alapján a keszthelyi székhelyóvodában és öt tagintézményében összesen 27 db, egyenként átlagosan 27 fős csoportban kezdik meg a gyermekek szeptembertől a tanévet. A gyermeklétszám a keszthelyi óvodában jó ideje nem csökken, évek óta ugyanennyi csoport finanszírozásáról gondoskodik az önkormányzat, ugyanakkor minden óvodáztatási igényt kielégít, egyetlen kisgyermek felvételét sem utasítja el az intézmény.

Az ülésen határoztak a képviselők továbbá a Festetics kastély parkjának egy része, a Vadászati Múzeum mögötti, a Pál utca és Bécsikapu utca által határolt terület helyi védettségű természeti területté nyilvánításáról.

Megvizsgálta az önkormányzat belső ellenőrzési tevékenységről szóló tájékoztatót, és beszámolót tárgyalt meg a gyermekvédelmi és gyámügyi tevékenységről, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról.

Az önkormányzat önrészhez való hozzájárulásról döntött turisztikai pályázat benyújtásához, melyből többek között információs kiadványok és táblák készítését, honlapfejlesztést, ajándéktárgyak és rendezvénysátor vásárlását tervezi a Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda nonprofit Kft.

A Kossuth 22. szám alatti, önkormányzati tulajdonú épület kedvezményes díjú bérbeadásához járult hozzá az önkormányzat. A bérlő az ingatlan jelentős felújítását követően – várhatóan a jövő évi turisztikai szezon kezdetétől – veterán motorkerékpárokból, kerékpárokból, és repüléstörténeti relikviákból járműtechnikai kiállítást rendez be a helyiségekben.

Zárt ülésen egyedi lakásügyekről, valamint a városi kitüntetések odaítéléséről döntöttek a képviselők. Az elismeréseket a hagyományok szerint a június 5-ei városnapi ünnepségen adják át a díjazottaknak.

Díszpolgári cím: Vári Andor (posztumusz)
Keszthely Városért: Kardos József
Keszthely Város Szolgálatáért: Dr. Kiss Ernő, Egerváry Péter
Keszthely Város Egészségügyéért: Dr. Doma Imréné és Dr. Doma Imre
Keszthely Város Turizmusáért: Vargáné Várkonyi Erzsébet