Áprilisi testületi döntések

2012. április 25. (szerda)

A Helikoni Ünnepségek programsorozata miatt csütörtök helyett szerdán tartotta áprilisi soros ülését a keszthelyi képviselőtestület.

Elsőként a 2011. évi költségvetés zárszámadási rendelete került a képviselők elé. Az előterjesztésből kitűnik, hogy a város minden fizetési kötelezettségének időre eleget tett tavaly, és alatta maradt a költségvetésben betervezett 400 milliós hitelkeretnek: 318 millió forintos működési hitellel zárta az évet, mely kevesebb az előző évinél is. Az önkormányzat pénzügyi bizottsága a város anyagi helyzetének folyamatos nyomon követését, havi rendszerességű áttekintését ajánlotta fel, mely a költségvetés pontos betartását segíti majd elő.

A következő nevelési évben 27 óvodai csoport indításáról döntött a képviselőtestület, 27 fős átlaglétszámmal; ez megfelel a tavalyi állapotoknak, az óvodáskorú gyermekek száma ugyanis nem csökkent a városban.

Beszámolót tárgyalt meg a testület a gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági tevékenységről, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi működéséről. Áttekintették a képviselők a tavalyi, és 2012. első negyedévére vonatkozó belső ellenőrzési tevékenység összefoglalóját is.

A költségvetés céltartalékában egészségügyi prevenciós feladatokra elkülönített keretből két rendezvény támogatásáról határozott az önkormányzat: az Életfa óvoda által szervezett, egészséges életmódot népszerűsítő előadásokhoz, valamint a Goldmark Károly Művelődési Központ Születés hete programsorozatához nyújt anyagi segítséget a város.

Csatlakozik a keszthelyi önkormányzat a Hungaro Pannon Egészségturisztikai Innovációs Klaszterhez a testület döntése értelmében. Az együttműködés az egészségturizmusban működő vállalkozásokat és szervezeteket fogja össze, legfőbb célja az erőforrások és a lehetőségek optimálisabb kihasználása, például a pályázati forrásszerzésben, közös érdekérvényesítésben, vagy kedvezőbb beszerzési lehetőségekben.