Áprilisi testületi döntések

2013. április 25. (csütörtök)

Megváltozott a hulladékszállítás rendje, emellett a 2012. évi zárszámadásról, a városi strandok üzemeltetéséről, és Keszthely közbiztonságáról is tárgyalt áprilisi soros ülésén a keszthelyi képviselő-testület. Zárt ülésen döntöttek a képviselők a Goldmark Károly Művelődési Központ intézményvezetői beosztására beérkezett pályázatokról.

Módosult a hulladékkezelésről szóló helyi rendelet. 2013. január elsejétől az önkormányzatok díjmegállapító hatásköre megszűnt, az árak kialakításában az idei évtől a szolgáltató az illetékes. A szemétszállítás rendje májustól megváltozik a városban: családi házas övezetben, ha az ingatlantulajdonos a biohulladék szállítása nélkül köt szerződést, akkor évi 52 alkalommal ürítik a kukáját, és a szelektíven gyűjtött hulladék elszállítása szintén hetente történik. Amennyiben az ingatlantulajdonos vállalja a biohulladék gyűjtését, akkor azt hetente, a háztartási és szelektíven gyűjtött hulladékot pedig kéthetente szállítja el azt a szolgáltató úgy, hogy egyik héten a háztartási hulladék, másik héten a szelektíven gyűjtött hulladék elszállítására kerül sor. A társasházi lakások esetén a szállításra egyedi szerződés alapján, de legalább kéthetente kerül sor.
A rendelet értelmében a szolgáltató jogosult az általa megkért lakcím-nyilvántartási adatok alapján helyszíni ellenőrzéssel meggyőződni az ingatlanban életvitelszerűen tartózkodó, a hulladékszállítást ténylegesen igénybe vevő személyek számáról és az ellenőrzés során megállapított lakók számának megfelelő díjszabást alkalmazni.

A tavalyi év zárszámadását is megtárgyalták a képviselők: a város az előzetesen tervezettnél jóval kisebb, 103.735 eFt költségvetési hiánnyal zárta az évet, mely fejlesztési hitel felvételével finanszírozható. A költségvetési rendelet módosítására 2012-ben nyolc alkalommal került sor, a költségvetés főösszegének csökkenését az intézménystruktúrában bekövetkező jelentős változások okozták: a kórház és a tűzoltóság kikerült az önkormányzati fenntartás alól.
Szabó György, a pénzügyi bizottság elnöke rámutatott: sajnálatos módon évről évre nő, jelenleg a 280 millió forintot is meghaladja a be nem fizetett helyi adók összege.
Az ülést vezető Pálinkás Róbert alpolgármester kiemelte: a közelmúltban jelentős, összességében több mint egymilliárd forint extra támogatáshoz jutott a város: az állami adósságátvállalással 747 millió forint hiteltől szabadul meg, tavaly az önhibáján kívül hátrányos helyzetű települések keretéből 160 millió forintot kapott, a főtér-projekt második üteméhez pedig 106 millió forint kiegészítő önerő-támogatást nyert Keszthely.

Meghatározta az önkormányzat a 2013-as turisztikai szezonban érvényes lakossági strandbérlet-árakat: ennek értelmében a Libás és Helikon strandokra 1.000 – 1.000, a Városi strandra 4.000 forintért válthatnak bérletet a keszthelyi állandó lakosok, a mindhárom fürdőhelyre érvényes kombinált bérlet pedig 5.000 forintban kerül majd.

Együttműködési megállapodás megkötéséről határoztak a képviselők a Pannon Egyetem Georgikon Karával, mely a jelenleginél is szorosabb együttműködést tesz majd lehetővé. A kölcsönös értékteremtés és értékmegőrzés jegyében kötendő megállapodásban a felek közös gazdasági stratégia kidolgozását vállalják a helyi gazdaság támogatása, a munkahelyteremtés, közös infrastrukturális fejlesztések megvalósítása érdekében. A testület támogatta továbbá egy közös Bakonyi Károly-díj alapítását, valamint Keszthely Város Egyetemi Tanácsa létrehozását.

A 2013/14-es nevelési évben az önkormányzat fenntartásában működő óvodai hálózatban – a jelenlegivel megegyezően – 27 óvodai csoport indításáról döntöttek a képviselők.

Beszámolót tárgyalt meg a testület a város közbiztonságáról, közlekedésbiztonságáról és a rendőrség munkájáról, a Goldmark Károly Művelődési Központ elmúlt 5 évének tevékenységéről, valamint a tavalyi évi belső ellenőrzési tevékenységről.

Megtárgyalták a képviselők az idegenforgalmi adó beszedési hatékonyságát elősegítő intézkedésekről szóló előterjesztést is, melyből kiderült: idén május elsejétől elektronikus vendégbejelentő rendszer segíti a nyilvántartást. A Keszthelyi Turisztikai Egyesület idén fejlesztette ki a négy lapos vendégbejelentő elektronikus verzióját, mely gyorsabb kitöltést tesz lehetővé, valamint a West-Balaton kártya kiadását is megkönnyíti, mivel a kártyarendszer szoftverével is össze van kapcsolva. Emellett a jelenlegi egy helyett az idei szezonban két adóellenőr-pár végzi majd a helyszíni ellenőrzéseket.

Zárt ülésen döntött a képviselő-testület arról, hogy további öt évre Csengei Ágotát bízza meg a Goldmark Károly Művelődési Központ irányításával.

Szintén zárt ülésen határoztak a képviselők a városi elismerő címek odaítéléséről, melyeket a városnapi ünnepi testületi ülésen adnak át a kitüntetetteknek.