Arany Hangya hulladékgazdálkodási díj Keszthelynek

2010. december 2. (csütörtök)

Keszthely városa nyerte el 2010-ben az Arany Hangya díjat, mellyel a hulladékgazdálkodás területén kiemelkedő tevékenységet folytató települési önkormányzatokat jutalmazzák az elismerés alapítói. A kezdeményezés fővédnöke a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium volt.

A díj odaítélésénél kiemelt szempont volt, hogy a települési összhulladék mennyiségében minél nagyobb arányt képviseljen a szelektíven kezelt, a házi komposztálással hasznosított és a külön begyűjtött biológiailag lebomló hulladék. Keszthelyen tavaly április óta szállítja el a Városüzemeltető Kft. a háztartásoktól a külön gyűjtött biohulladékot komposztálás céljára. Új elemmel egészült ki ezáltal a már évek óta jól működő szelektív hulladékkezelési rendszer, mely az újrahasznosítható anyagokat „sárga zsákos” módszerrel és hulladékszigeten gyűjti be a lakosságtól.
A megújult szisztéma jól vizsgázott: Keszthelyen egy év alatt 2200 tonnával csökkent az ártalmatlanítást igénylő hulladékmennyiség.

Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a szemléletformálásra is: sikeresen pályázott Keszthely a Környezet és Energia Operatív Program kiírására, ennek eredményeként több mint 12 millió forintos támogatással környezetvédelmi rendezvénysorozat valósulhatott meg.

Az Arany Hangya díj bírálóbizottsága számára meggyőzőek voltak a város jövőbeli tervei is, melyek – együttműködve a Pannon Egyetem Georgikon Karával és a Dunántúli Regionális Vízművel – a biológiailag lebomló hulladékok újfajta hasznosítására, biogáz fermentálással történő előállítására irányulnak.

Keszthely városa első helyezettként egymillió forint jutalomban is részesült.

Kapcsolódó írások:
Hulladékgazdálkodási naptár 2010