Az év utolsó testületi döntései – előtérben a fejlesztések

2010. december 16. (csütörtök)

Öt sürgősségi előterjesztéssel egészült ki a huszonöt pontból álló napirend a keszthelyi képviselő-testület idei utolsó soros ülésén. Az ülést Ruzsics Ferenc polgármester távollétében Pálinkás Róbert alpolgármester vezette.

Elsőként megvizsgálták a képviselők az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodási helyzetéről készült beszámolót, melyből kitűnik, hogy Keszthely város gazdálkodását a takarékosság és megfontoltság jellemezte, fizetési kötelezettségeit határidőre teljesítette. A 2010. évi bevételek 70,8, a kiadások 68,8 százalékra teljesültek, a helyiadó-bevételeknél kismértékű visszaesés tapasztalható. A 2009-es költségvetési évet 475 millió forintos működési hiteltartozással zárta a város, ez háromnegyed év alatt alig 79 millió forinttal emelkedett: 2010. szeptember 30-án a fennálló folyószámlahitel 554 millió forint volt.

Elkészült a város költségvetési koncepciója, melynek prioritásait a pályázati támogatást nyert beruházások jelentik: a belváros-rehabilitáció I. és II. ütemének megvalósítása, sétányfejlesztés és közterületek megújítása a keszthelyi Balaton-parton, valamint körforgalom kiépítése a Kossuth – Deák – Szent Miklós utcák kereszteződésében. A fenti projektekre összesen csaknem 1,5 milliárd forint Európai Uniós támogatást nyert a város. A beruházások önerejét fejlesztési hitelből fedezi az önkormányzat.
A költségvetési koncepció első számai szerint a 2011. évre tervezett kiadások több mint 2,5 milliárd forinttal haladják meg a város várható bevételeit – ezt az összeget kell a következő hetekben zajló költségvetési tárgyalások során kezelhető szintre mérsékelni úgy, hogy az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok ne szenvedjenek hátrányt.
Ehhez kapcsolódóan megalkották a képviselők az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet, mely a végleges költségvetés elfogadásáig marad érvényben.

Keszthely-Klassz Fesztivál néven klasszikus zenei rendezvény és mesterkurzus megszervezéséhez adta elvi hozzájárulását a város. Az egyhetes programsorozat 2011. augusztusában, világhírű művészek fellépésével zajlik majd; a szervezők részletes tervet terjesztettek a képviselőtestület elé.

Beszámolót tárgyalt meg a testület a Keszthelyi Városüzemeltető Kft. várható éves, valamint a Goldmark Károly Művelődési Központ kétéves tevékenységéről. Elfogadták a képviselők a testület munkatervét a jövő év első félévére, és módosították egyes önkormányzati alapítványok alapító okiratát. Megújította továbbá a testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodását.

Zárt ülésen tárgyalt a testület a belváros-rehabilitáció II. ütemének kivitelezési közbeszerzési eljárásáról: a projektmenedzser VÜZ Kft-vel közös közbeszerzési szabályzatot fogadott el az önkormányzat, döntöttek az eljárás kiírásáról és megtárgyalták a folyamat ütemtervét is. Szintén zárt ülésen döntöttek a képviselők a beruházások megvalósításához szükséges hitelfelvételi lehetőségekről is: a lezárult közbeszerzési eljárás keretében az OTP Bank ajánlatát választotta az önkormányzat.