Az év utolsó testületi döntései

2011. december 16. (péntek)

Több önkormányzati rendelet módosításáról és újak alkotásáról határozott, valamint személyi kérdésben is döntést hozott a keszthelyi testület idei utolsó soros ülésén.

Zárt napirendi ponttal kezdődött a tanácskozás: az Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) vezetői beosztására az érvényes pályázatot benyújtó négy jelöltet hallgatták meg, végül Királyné Domaházi Csilla kinevezéséről döntöttek a képviselők. Az új intézményvezető, aki jelenleg a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központjának megbízott vezetője, 2012. január 1-jétől kezdi meg munkáját az ESZI élén.

Módosította a testület a 2011. évi költségvetési rendeletet, és megalkotta a január elsejével életbe lépő, a jövő évi költségvetés elfogadásáig érvényes rendeletet az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról.

Selmeczy Zsuzsanna képviselő javasolta a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatát; a tervezetet a polgármesteri hivatal, és az önkormányzatok szakbizottságai átdolgozták, és e módosított formában fogadta el végül a képviselőtestület. Az építményadót érintő módosítással a magánszemélyek ingatlanjaira vonatkozó szabályozások nem változnak, az üzleti céllal hasznosított ingatlanok után fizetendő adó pedig bizonyos épületméret felett növekszik. A kereskedelmi tevékenységet végző vállalkozások az 1700 m2-t meghaladó, a szolgáltatással foglalkozó cégek pedig az 1000 m2-t meghaladó épületrész után az eddigi 400 helyett 1.000 forintot fizetnek a jövő évtől. A változtatás miatt új bevallásra kell felkérni a vállalkozásokat, melyben tevékenységüket is jelölniük kell az építményadó kivetéséhez.
Új elemként került a rendeletbe a 2000 négyzetméternél nagyobb beépítetlen belterületi telkek után fizetendő adó: 2.000-10.000 m2 között 20 forint, 10.000 m2 felett pedig 50 forint a négyzetméterenként fizetendő adómérték.

Rendelet bevezetéséről döntött a képviselőtestület a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályozására. Ennek értelmében vasárnaptól csütörtökig 6-23 óráig, pénteken és szombaton 6-24 óráig tarthatnak nyitva az üzletek a rendeletben meghatározott utcákban: az Arany János, a Malom és a Batsányi utcában, valamint a Rákóczi és a Lovassy út bizonyos szakaszán. A korlátozás célja a lakosság nyugalomhoz, éjszakai pihenéshez való jogának biztosítása.

Megvitatták a képviselők a város új gazdasági programját, mely 2011 és 2015 közötti időszakra tartalmazza a fejlesztéspolitikai elképzeléseket és stratégiai gazdasági célokat, valamint részletes javaslattal szolgál konkrét fejlesztési lehetőségeket illetően. Felülvizsgálta a testület a szociális szolgáltatástervezési koncepciót is.

A Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) beszámolt azon feladatai ellátásáról, melyeket a VÜZ Nonprofit Kft-től vett át idén tavasszal. Az előterjesztés kiterjed a zöldterület-gazdálkodás és a köztisztasági szolgáltatások folyamatos biztosítására, a köztéri berendezések és játszóterek gondozására és karbantartására, valamint a városi sporttelep és labdarúgópálya felújítására és üzemeltetésére. Szintén a GESZ feladata lesz az idei évben a városi úthálózat hó- és síkosságmentesítése; erre eddig még nem volt szükség, de a felkészülésről (gépek felkészítése, szóróanyagok és hófogórácsok kihelyezése, stb.) már gondoskodott a szervezet.

Meghatározta a képviselőtestület a saját munkatervét a jövő év első félévére, valamint döntött a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek teljesítménykövetelményeiről. Tárgyaltak a képviselők fogorvosi ellátás helyettesítés útján történő biztosításáról, valamint a Városi Kórház aktív fekvőbeteg ágykapacitásának átcsoportosításáról. A kórház kérte mintegy 13,6 millió forintnyi, 1998 és 2009 között keletkezett behajthatatlan követelés leírásának engedélyezését, amelyhez az önkormányzat hozzájárult.