Az év utolsó testületi ülése

2012. december 17. (hétfő)

A huszonöt tervezett napirendi pont mellett hét sürgősségi előterjesztést is megtárgyalt a keszthelyi képviselőtestület idei utolsó ülésén.

Rendeletet alkottak a képviselők az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról, mely január elsejével lép életbe, és a jövő évi költségvetés elfogadásáig érvényes. A pénzügyi kötelezettségvállalást korlátozó rendelet értelmében csak a működéshez legszükségesebb kiadások teljesítésére van lehetőség a városi büdzsé megalkotásáig.

Az Alkotmánybíróság határozata alapján – mely a helyi önkormányzatokról szóló törvény egyes pontjait alkotmányellenesnek találta és megsemmisítette – az önkormányzat hatályon kívül helyezte a szeptemberben megalkotott, a tiltott, közösségellenes magatartásokat szabályozó rendeletét.

Az önkormányzat idén szeptemberben írt ki pályázatot Keszthely város autóbuszos személyszállítására. A felhívásra egyedül a Zala Volán Zrt. adott érvényes ajánlatot. Az értékelő bizottság javaslatának figyelembevételével a képviselőtestület elfogadta a benyújtott pályázatot, illetve az abban rögzített menetjegy- és bérletárakat, és felhatalmazta a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására. A megállapodás öt évre, a 2013 és 2017 közötti időszakra szól.
Jövőre a személyszállítás szolgáltatási színvonalának jelentős fejlesztése várható Keszthelyen egy nyertes uniós pályázat eredményeként. A Zala Volán Zrt. konzorciumi tagként vesz részt a közösségi közlekedés fejlesztését célzó térségi pályázatban, melynek keretében jövő év végéig intermodális csomópontként új autóbusz-állomás épül Keszthelyen, városszerte megújul tizenhárom buszöböl, és tíz fedett váróhelyiség létesül. Dinamikus utastájékoztató és forgalomirányító rendszer, valamint korszerű információs eszközök egészítik ki a beruházást. A több mint hatszázmillió forint összköltségű projekt Keszthelyt érintő fejlesztései mintegy 260 millió forint értékűek.

Napirendjére tűzte a képviselőtestület az önkormányzat tulajdonában álló cégek, így a Keszthelyi Televízió Szolgáltató Kft., a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft., a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft, a VÜZ Nonprofit Kft és a Keszthelyi Jachtkikötő Kft. 2012. évi várható eredményéről szóló tájékoztatókat.

Pályázat kiírásáról döntött a testület a VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakörére. Pályázni a cég vezetésére vonatkozó szakmai koncepcióval lehet, a megbízás 5 évre, 2012. április 1-től 2017. március 31-ig szól. A korábbi ügyvezető közös megegyezéssel távozott posztjáról, 2012 áprilisától megbízott igazgatóként Göncz Attila látja el a társaság vezetését. Ez idő alatt jelentősen csökkent a kft adósságállománya, és a pénzügyi eredmények javuló tendenciát mutatnak.

A megnyíló KEOP pályázatok körét megvizsgálva felmerült a lehetőség Keszthely közvilágítási rendszerének korszerűsítésére, a jelenleg működő lámpatestek egy részének LED-es fényforrásokra cserélésére. Áttekintve az országban már megvalósult projektek eredményét látható, hogy ezekkel a beruházásokkal a települések 35-40%-os energia-megtakarítást értek el. A január közepéig beadandó pályázat 85 százalékos támogatást tesz lehetővé. A testület ennek érdekében a projekt műszaki előkészítéséről, a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséről és a pályázati dokumentáció összeállításáról döntött.

(fotó: Szeiler Gábor – Monitor)