Az önkormányzat féléves gazdálkodásáról

2014. szeptember 15. (hétfő)

Hitelállomány nélkül gazdálkodik, tartalékokkal és lekötött betéttel is rendelkezik Keszthely városa. Szeptemberi soron kívüli ülésén tárgyalta a képviselő-testület a félévi gazdálkodásról szóló beszámolót.

– Az állam általi adósságkonszolidációnak köszönhetően a keszthelyi önkormányzat nem rendelkezik hitelállománnyal, így megszűnt az ebből adódó folyamatos fizetési kötelezettségünk – mondta el Ruzsics Ferenc polgármester. – Rendelkezünk ugyan folyószámlahitel keretszerződéssel, ám ennek használatára az első félévben mindössze egyetlen napon került sor.

A város költségvetésének főösszege tervezéskor 4,4 milliárd forint volt, ez egy májusi rendeletmódosítással – a központi előírásokon alapuló támogatások változása és különböző pénzeszközök átvétele következtében – mintegy 4,9 milliárd forintra emelkedett. Június 30-ig a bevételek 40,7, a kiadások 37,3 százalékra teljesültek.

A 2014. évi költségvetés általános és céltartaléka az évközi felhasználások átcsoportosítását követően növekedett, mintegy 234 millió forint tartalékkal rendelkezik az önkormányzat. A lakásalap-számlán rendelkezésre álló kétszázmillió forintból 185 millió forintot kötött le a város a félév során.

A helyi adókból összesen 426 millió forint folyt be az első félévben, mely az előirányzat 44,5 százaléka. A kommunális adó befizetései kivételével ezek a helyiadó-bevételek mindegyike elmarad az időarányos szinttől, összegük azonban meghaladja az előző évit.

– Összességében elmondható, hogy megfontoltan és takarékosan gazdálkodik a város, kötelező és önként vállalt feladataink fedezete biztosított, ugyanakkor megfelelő tartalékokkal rendelkezünk váratlan helyzetek esetére is – hangsúlyozta a Ruzsics Ferenc.