Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság felhívása

2023. február 24. (péntek)

Mielőtt nekiállna, legyen figyelmes!

 A növényi hulladék égetést önkormányzati rendeletek szabályozzák, melyek világosan meghatározzák, hogy mikor, hol (belterületen, vagy akár az adott település közigazgatási területén), és milyen időpontban lehet égetni. Kérjük, hogy aki égetni szeretne, az mindenképpen tájékozódjon az adott önkormányzatnál!

Keszthely vonatkozásában Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló 18/1997.(VI.12.) önkormányzati rendelete szabályozza. Ennek értelmében

a növényi hulladék égetése TILOS!

Továbbá a nem növényi hulladék égetése mindig és mindenütt tilos!

Hazánkban a levegő védelme érdekében tilos a lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése. A külterületi tarlóégetés és vágott növények égetése kizárólag növényegészségügyi okokból történhet, vagy ha a növényi hulladék megsemmisítése, elszállítása más módon nem megoldható.

Akár belterületen, akár külterületen kívánunk a növényi hulladéktól égetéssel megszabadulni, és ezt egyéb jogszabály megengedi, fontos, hogy:

– Mindig száraz legyen a növényi hulladék, amelyet meggyújtunk!

– A tűzbe egyéb anyagot, például kommunális hulladékot, autógumit ne tegyünk!

– Tartsunk biztonságos távolságot a környező értékektől (épületek, építmények, erdők, fásítások, nádas stb.) !

– Ismerjük az adott település égetési szabályzatát!

– A tüzet soha ne hagyjuk őrizetlenül!

– Tartsunk az égetés közelében megfelelő mennyiségű oltóanyagot (víz, homok, adott esetben tűzoltó készülék)!

– Gondoskodjunk a tűz irányításához szükséges kézi szerszámról (gereblye, lapát, vasvilla)!

-Ha feltámadó szelet tapasztalunk, azonnal oltsuk el a tüzet!

Az a személy, aki az érvényben lévő tűzvédelmi szabályokat megszegi, tűzvédelmi bírsággal is sújtható. Ez – az okozott károk megtérítésén túl és az előidézett károk mértékétől függően – húszezertől hárommillió forintig is terjedhet.

Gondolkodjunk alternatív megoldásokban! A zöldhulladék elszállítása, elszállíttatása, vagy a komposztálás ilyen megoldás, ezáltal pedig a környezetünket is kíméljük!

BAJ ESETÉN PEDIG A 112-ES SEGÉLYHÍVÓ SZÁMON KÉRJE A TŰZOLTÓK SEGÍTSÉGÉT!