Bejárást tartottak a nevelési év kezdete előtt

2023. augusztus 31. (csütörtök)

Felkészülten várják a gyermekeket a keszthelyi óvodákban és a bölcsődében. Szerdán bejárást tartott a tagintézményekben Manninger Jenő polgármester. Az idei nevelési évtől összevonva, új intézmény keretében működnek a tagóvodák és a bölcsőde. A Keszthelyi Életfa Óvodába és Bölcsődébe 570 gyermek fog járni szeptember 1-től.

Szerdán bejárásra érkezett a polgármester az Életfa Óvodába. A tavaly óta zajló akció célja, hogy a nevelési év kezdete előtt megvizsgálják a keszthelyi tagegységek állapotát. E mellett természetesen folyamatosak a hatósági ellenőrzések is. A városvezetés célja, hogy felmérjék az igényeket, regisztrálják a kisebb-nagyobb felmerülő problémákat. Erre a legjobb mód a személyes kapcsolat és a helyszíni szemle.

„Kisebb dolgokkal is sokat lehet segíteni: megjavítanak egy-egy padot, vagy egy-egy beázást, vagy áthozatunk esetleg egy másik helyszínről egy játszótéri eszközt, ilyenekről van szó egyelőre. Mindenképpen lehetőség nyílik a személyes beszélgetésre, nagyon fontosak ezek az intézmények az önkormányzatnak” – nyilatkozta Manninger Jenő. 

Nyáron a keszthelyi intézmények, így az óvodák világítását is korszerűsítették. Karbantartásokat végeztek és például a kültéri padokat is megjavították. Szeptember 1-től az óvodák és a bölcsőde összevont intézményként működnek. Utóbbi eddig az Egyesített Szociális Intézményhez tartozott. Az új intézmény vezetője Németh Ildikó: „Minden tagóvodában a személyi feltételek megfelelőek, a tárgyi környezetért a gondozónők és az óvodapedagógusok felelősek. Úgy gondolom, hogy megfelelő módon várjuk szeptember elsejével a gyerekeket. A polgármester úr jelenleg bejáráson van az intézményben és az esetlegesen felmerülő problémákat és helyzeteket úgy gondolom, hogy ezzel kezelni fogjuk.”

A 2023/24-es nevelési évet 500 óvodás és 70 bölcsődés kezdi meg Keszthelyen. 24 csoportban 48 óvodapedagógus, a bölcsődében 14 kisgyermeknevelő dolgozik. A dajkákkal, pedagógiai asszisztensekkel és más dolgozókkal együtt összesen 105 munkatársa van az összevont intézménynek.

Hársfalvi Ákos – Keszthelyi TV

Képek