Bursa Hungarica ösztöndíj

2015. december 2. (szerda)

Keszthely Város Önkormányzata 2016-ban is csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve a tanulmányaikat megkezdők támogatására létrehozott Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Ennek fedezetére az önkormányzat a 2016. évi költségvetésében legfeljebb 3 millió forintot tervez be.

– Azokat a keszthelyi fiatalokat kívánjuk segíteni, akiknek a felsőfokú tanulmányok folytatása jelentős anyagi terhet jelent – tájékoztatta a Keszthelyi Televízió szerkesztőségét Csótár András, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke. – Meggyőződéssel valljuk, hogy a legjobb befektetés a tanulás, amihez a lehetőségeihez mérten a város önkormányzata is igyekszik hozzájárulni. A pályázatok elbírálása Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az Emberi Erőforrások Bizottságának hatáskörében van.

– A bizottság konszenzusos alapon, egyhangú döntést hozott. Figyelembe vettük többek között az egy főre eső jövedelmet, az esetleges csonka családok helyzetét, az eltartottak számát, a tartós betegséget, a családban lévő munkanélküliséget és a családban található gépjárműveket is. A 2015. november 9-i határidőre 66 db „A” és „B” típusú pályázati anyag került benyújtásra, melyek közül 61 volt érvényes. Az első kategória a már felsőfokon tanuló, az utóbbi az érettségi előtt álló, de a következő tanévtől felsőfokú tanulmányokat folytatni szándékozó diákokra vonatkozik.

– A benyújtott pályázatok száma az elmúlt évek jelentkezéseihez képest kismértékű csökkenést mutat, így az idei évben majdnem minden pályázatot, szám szerint 57-et támogatni tudtunk. Ezen kívül megvizsgáltuk az elmúlt 3 évben támogatott 11 fő „B” típusú ösztöndíjban részesülő hallgató szociális rászorultságát, és mivel ezek közül 10 továbbra is fennállt, így részükre a 2016. évben is biztosítjuk a már megítélt összeget. A támogatások mértéke személyenként és havonta 2000 és 5000 forint közé esik. Az általunk megítélt összeget megkétszerezi az állam. Ennek megfelelően a legtöbb keszthelyi pályázó 8000-10000 forintot fog kapni tíz hónapon át – emelte ki Csótár András.

(forrás: Keszthelyi Televízió www.tvkeszthely.hu)