Hárommillió forint a hátrányos helyzetű fiatalok továbbtanulásához

2012. december 21. (péntek)

Csaknem az összes benyújtott pályázatot támogatta a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat keretében az önkormányzat Oktatási, Kulturális és Ifjúsági, valamint Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottsága idén.

Keszthely Város Önkormányzata 2013-ra is csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Ennek fedezetére az önkormányzat a 2013. évi költségvetésében 3 millió forintot tervezett be.

A támogatással segíteni szeretnénk azokat a keszthelyi fiatalokat, akiknek komoly anyagi terhet jelentenek a főiskolai, egyetemi tanulmányok.

A legjobb befektetés a tanulás, amihez Keszthely Város Önkormányzata a lehetőségeihez mérten igyekszik hozzájárulni, a rászorultság alapos vizsgálata után.

A pályázatok elbírálása az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság hatásköre. A két bizottság együttes ülésen, konszenzusos alapon hozta meg döntését. Figyelembe vettük többek között az egy főre eső jövedelmet, a családban található gépjárműveket, az eltartottak számát, a tartós betegséget és a családban lévő munkanélküliséget is.

A 2012. november 23-i határidőre 99 db „A” és 6 db „B” típusú pályázati anyag került benyújtásra. Az első kategória a már felsőfokon tanuló, az utóbbi az érettségi előtt álló, de a következő tanévtől felsőfokú tanulmányokat folytatni szándékozó diákokra vonatkozik.

A benyújtott pályázatok száma a tavalyi jelentkezésekhez képest 30 %-os csökkenést mutat, így az idei évben majdnem minden pályázatot támogatni tudtunk.

A megítélt támogatások mértéke személyenként és havonta 1500 és 5000 forint közé esik.

Az általunk megítélt összeget a Zala megyei önkormányzat kiegészítheti a saját támogatásával. A megszerzett együttes támogatást megkétszerezi az állam. Ennek megfelelően akár tízezer forintot is kaphatnak a fiatalok tíz hónapon át.

Csótár András
az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke