Csökkenő adóbevételek, ám hatékonyabb behajtás

2014. július 15. (kedd)

Mind az adókivetések száma, mind az adóbevételek összege csökkent Keszthelyen 2013-ban az előző évihez viszonyítva, és a jogszabályi változások sem kedveztek e téren az önkormányzatnak. Jelentősen nőtt viszont a behajtások hatékonysága – ez derült ki a keszthelyi adózási tapasztalatokról szóló átfogó beszámolóból.

A keszthelyi képviselő-testület június végi ülésén tekintette át a 2013-as évi adózásról szóló részletes tájékoztatót, melyet a város polgármestere foglalt össze. Ruzsics Ferenc elmondta: év elején az önkormányzat büdzséjében a realitások talaján maradva határozták meg a várt adóbevételeket, az óvatos költségvetési előirányzat így végül túlteljesült. Ennek ellenére a befolyt összeg nem érte el az előző évi mértéket; 2013-ban hét adónemből, valamint pótlékokból és bírságokból összesen 1 milliárd 15 millió forint adó folyt be a város kasszájába.

Lényeges változás, hogy 2013. január 1-jétől a gépjárműadó-bevételnek csupán negyven százaléka marad a helyi önkormányzat költségvetésében, szemben a korábbi száz százalékkal. Magában ez a központi változás mintegy kilencvenmillió forint bevételkiesést jelentett tavaly Keszthelynek. Legjelentősebb, az összes adóbevétel felét kitevő tétel az iparűzési adóból befolyó összeg; ebben az adónemben mintegy hetvenmillió forinttal többet fizettek be a vállalkozások tavaly, mint az azt megelőző évben, és jelentősen csökkent a hátralékok összege is. Az építményadóból származó bevétel néhány komolyabb tartozás behajtása miatt emelkedett kis mértékben.

Az önkormányzati hivatal adócsoportja a törvény adta lehetőségeken belül mindent megtesz a hátralékok behajtása érdekében, tavaly több mint háromezer esetben kezdeményeztek valamilyen behajtási cselekményt. Hatósági átutalási megbízás kibocsátását (inkasszót) 997 esetben rendelt el az adócsoport, magánszemélyek kommunális adójának behajtása érdekében 367 esetben foganatosítottak munkabér- illetve nyugdíj-letiltást, a gépjárműadó-hátralék behajtására 195 esetben éltek a gépjármű forgalomból való kivonásának szankciójával, és csaknem 1500 fizetési felszólítást küldtek ki. Így összesen 65 millió forintnyi hátralékot sikerült behajtaniuk.
– Ezentúl is igyekszünk minél nagyobb mértékben beszedni az adótartozásokat, hiszen ebből a jogosan járó pénzből fontos közfeladatokat tudunk ellátni, minden keszthelyi polgár érdekében – hangsúlyozta a városvezető.

Az idegenforgalmi adó alapját a keszthelyi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma jelenti, ez a tavalyi évben csökkent – hogy mégis minimálisan nőtt az ebből származó bevétel, azt a hátralékok behajtása eredményezte. Az adó beszedésére, illetve a nyilvántartások vezetésére irányuló ellenőrzések kapcsán több mint ezer esetben került sor helyszíni ellenőrzésre, a feladatra a hivatali dolgozókon túl két adatgyűjtő személyt is megbízott az önkormányzat. Keszthely a bevallott vendégéjszakák tekintetében ugyanis sajnos elmarad a hasonló méretű, szintén jelentős idegenforgalmat bonyolító városoktól, és ez komoly gátja lehet a turisztikai fejlesztéseknek.
– Szeretném, ha a keszthelyi szálláshelyek üzemeltetői közül egyre többen belátnák, hogy az idegenforgalmi adó korrekt bevallásával elsősorban a saját érdekeiket szolgálják, épp ezért ha trükköznek, hogy megússzák a befizetését, azzal közvetve maguknak ártanak – emelte ki a polgármester. – Nem sok ilyen jól jövedelmező befektetés van ugyanis: ahhoz az összeghez, ami a város kasszájába ebből befolyik, az állam támogatásként hozzáteszi a másfélszeresét, vagyis a szálláshelyek által befizetett pénz 150 százalékos haszonnal gyarapszik, amit aztán turizmussal összefüggő fejlesztésre tud költeni az önkormányzat. Így gondozottabb zöldterületekkel, strandfejlesztésekkel, igényes programokkal, vagy épp hatékonyabb marketingmunkával tudunk hozzájárulni, hogy minél többen jöjjenek Keszthelyre, ők jól is érezzék magukat nálunk, és később visszatérjenek – magyarázta Ruzsics Ferenc.