Decemberi testületi döntések Keszthelyen

2009. december 18. (péntek)

Idei utolsó ülésén húsz napirendi pontot tárgyalt a keszthelyi képviselőtestület. Többek között megalkották a képviselők az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet, mely a végleges költségvetés elfogadásáig marad érvényben.

Több rendeletét is módosítania kellett az önkormányzatnak törvényi változások következtében: változott a helyi adókról szóló jogszabály, mivel az országgyűlés döntése értelmében január elsejétől már nem mentes az idegenforgalmi adó alól a 70. életévét betöltött személy, illetve módosult a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet is.

Egyhangú döntés született arról, hogy januártól a kistérség lakosai és vállalkozásai számára is kedvezményes parkolási lehetőséget kíván biztosítani az önkormányzat Keszthely területén. A keszthelyi lakosok és a helyi vállalkozások eddig is kedvezménnyel vásárolhatták meg a havi illetve éves bérletüket, jövő évtől pedig már speciális kistérségi kedvezményes parkolóbérleteket is kínál a város. Továbbra is érvényben marad az a rendszer a keszthelyiek számára, hogy a II. övezet bérlettulajdonosainak a várakozás első órája ingyenes lesz a kiemelt és I. zónában, melynek mérése a szokásos módon, karton óra segítségével történik.

Megtárgyalta és elfogadta a testület az idegenforgalmi szezonra vonatkozó intézkedési tervet, mely részletesen tartalmazza a jövő év keszthelyi rendezvényeit, a nemrégiben elnyert TDM-pályázat keretében megvalósuló fejlesztéseket és az azzal kapcsolatos szakmai munkát, a turisztikai marketingfeladatokat, és számos egyéb, a turizmus fejlesztését szolgáló teendőket.

Előzetes beszámolót tárgyalt meg a testület a Keszthelyi Városüzemeltető Kft. 2009. évi tevékenységéről, melyből kitűnik, hogy várhatóan a tervezettnél jobb eredménnyel tudja zárni az évet a vállalat. A rövid lejáratú kötelezettségek nagyságrendje miatt azonban a kft. pénzügyi-gazdasági átvilágítása indokolt, mely kiterjed majd az önkormányzati vagyon működtetésére, a pénzeszközök felhasználására, valamint a szervezeti struktúrára is.

Több egészségügyi témájú előterjesztés is napirendre került az ülésen: elkészült a város egészségterve, mely megalapozott szakmai hátteret biztosít a lakosság egészségének megőrzésére és általános egészségi állapotának javítására kidolgozott szakmai programoknak. Emellett a dokumentum az egészségügyi tárgyú pályázatok benyújtásához is szükséges. Ezek koordinálásához, valamint a feladatok megvalósításának ellenőrzéséhez munkacsoport felállításáról határozott a testület.
A városi kórház elkészítette szakmai programját a fekvőbeteg szakellátás infrastrukturális fejlesztését célzó pályázathoz. A dokumentum részletesen tartalmazza a pályázati segítséggel fejleszteni kívánt területeket és a fejlesztések várható eredményeit. A pályázathoz Keszthely Város Önkormányzata több mint 80 millió forintos önerőt biztosít.

Meghatározta továbbá a képviselőtestület a saját 2010-es munkatervét, döntött a Vajda János Gimnázium jövő évi támogatásáról, mellyel elsősorban a népszerű és sikeres matematika-biológia tagozat működtetéséhez járul hozzá, valamint pályázati kiírást fogalmazott meg a Sportiroda és a Fejér György Városi Könyvtár igazgatói posztjára a jelenlegi vezetők határozott idejű megbízatásának jövő évi lejárta miatt.