Eladó keszthelyi, sétáló utcai ingatlanok

2023. december 12. (kedd)

Keszthely Város Önkormányzata nyílt pályázat útján együttesen értékesíti a Keszthely, Kossuth Lajos u. 14. szám alatti társasház udvarán található 97 m2-es iroda és két tárolóhelyiség (10 m2 és 13 m2) ingatlanait. Az ingatlanok együttes induló vételára 20.235.000,- Ft. Az ingatlanok értékesítését általános forgalmiadófizetési kötelezettség nem terheli.

Az ingatlanok Keszthely belvárosában, frekventált helyen található épületek, melyek közül az iroda alkalmas lakás- vagy egyéb rendeltetési egység kialakítására. Az irodahelyiség átépítésre vagy jelentős felújításra szorul.

A pályázatok benyújtási határideje: 2024. január 25. (hétfő) 15.00 óra. A pályázat elbírálásának határideje 2024. február 17. (szerda). A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, továbbá azt, hogy több benyújtott pályázat esetén a vételárra vonatkozóan a pályázókat versenyeztesse (a pályázók ajánlatai közötti 20 %-nál nagyobb különbözet esetén kiíró nem tart pályázati tárgyalást).

Pályázat benyújtásának feltétele:

Az ajánlott vételár megjelölése mellett a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a felhívás feltételeit elfogadja, valamint arról, hogy sem köztartozása, sem az önkormányzattal, annak intézményével vagy gazdasági társaságával szemben tartozása nincs. A fennálló tartozás kizáró ok. A pályázaton részt vevő pályázó a vételi ajánlatán túlmenően Keszthely Város Önkormányzata 11749039-15432711 számlájára 2.000.000,- Ft (azaz Kétmillió forint) szerződéskötési biztosítékot köteles befizetni, és a befizetésről szóló bizonylatot vagy annak másolatát a pályázat mellékleteként bemutatni. A szerződéskötési biztosíték a szerződés megkötésével a vételárba beszámít. A nem nyertes pályázó részére a befizetett biztosíték haladéktalanul visszafizetésre kerül. A pályázatot zárt borítékban, „Kossuth u. 14.” jeligével ellátva kell benyújtani Keszthely Város Polgármestere címére (8360 Keszthely, Fő tér 1.)

A pályázat elbírálását követően annak eredményéről a pályázók írásban értesülnek, az elbírálást követő 30 napon belül a pályázat nyertese köteles az adásvételi szerződést megkötni. A teljes vételár kifizetése a szerződéskötést követő legfeljebb 30 napon belül esedékes. Amennyiben a nyertes pályázó a szerződéskötési és fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a befizetett biztosítékot elveszíti.

A pályázat egyéb feltételeit az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 33/2013. (IX. 27.) számú önkormányzati rendelet határozza meg.

További felvilágosítás a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályán (83/505-525, 83/505-523) kérhető. Az ingatlan előre egyeztetett időpontban 2024. január 24-éig bemutatással megtekinthető.