Eladó önkormányzati ingatlanok

2012. november 10. (szombat)

Versenytárgyaláson értékesíti több ingatlanát az önkormányzat. A pályázónak 2012. december 7. (péntek) 12.00 óráig írásban kell jeleznie részvételi szándékát.

Eladó lakótelek

Keszthely Város Önkormányzata versenytárgyaláson értékesíti a Keszthely, Pál u. 24. sz. alatti, családi házas övezetben, a Festetics kastély közelében fekvő, mintegy 2000 m² területű, beépíthető ingatlanát. A telken jelenleg egy 71 m² alapterületű, bontásra javasolt lakóépület van. Az ingatlan rendelkezik víz, csatorna és villanybekötéssel, gáz az ingatlan előtti utcából beköthető. A telken legfeljebb két épületben többlakásos lakóépület építhető, a beépíthetőség 40%, megengedett építménymagasság 6 méter.

Az ingatlan kikiáltási vételára nettó 15.150.000 Ft, a vételárat ÁFA nem terheli.
Az ingatlan előzetes telefonon egyeztetett időpontban megtekinthető.

A versenytárgyalásra jelentkezni írásban, 2012. december 7. (péntek) 12 óráig lehet, a Polgármesteri Hivatal Vagyoncsoportjánál, Keszthely, Fő-tér 1. sz. alatt. A versenytárgyalás időpontja 2012. december 11. (kedd) 9 óra, helye a Vagyoncsoport helyisége. A versenytárgyaláson részt venni kívánó pályázó a jelentkezésen túlmenően a versenytárgyalást megelőzően az önkormányzat számlájára 1.000.000,- Ft szerződéskötési biztosítékot köteles befizetni, amely összeg a vételárba foglalóként beszámításra kerül.

A versenytárgyalást követő 30 napon belül a versenytárgyalás nyertesének kötelezettsége az adásvételi szerződés megkötése. A teljes vételár kifizetése a szerződéskötést követő legfeljebb 30 napon belül esedékes.

Hirdetés: http://ingatlan.com/6863120


Georgikon u. 5. szám alatti épület eladása

Keszthely Város Önkormányzata versenytárgyaláson értékesíti az önkormányzat tulajdonában lévő, keszthelyi 2023 hrsz-ú, orvosi rendelő megjelölésű, Keszthely, Georgikon u. 5. szám alatt a belvárosban, a sétálóutcától 100 méterre található ingatlanát.
Az ingatlan 863 m2 teleknagyságú, 360 m2 (+ 100 m2 pince) alapterületű épülettel beépített. A szabályozási terv szerint az ingatlan vegyes beépítési övezetbe sorolt, így a földszinten jellemzően települési szintű kereskedelmi-, vendéglátó-, igazgatási-, kulturális-, egészségügyi célú, a tetőtérben lakó- és iroda célú létesítmények elhelyezésére szolgál. A telek beépíthetősége 65%. A tetőtér beépíthető.

A versenytárgyaláson a licit induló vételára bruttó 43.900.000,-Ft, azaz Negyvenhárommillió-kilencszázezer forint .
A vevőnek a vételár megfizetésén túl vállalnia kell, hogy 3 éven belül az épület homlokzatát felújítja és az ingatlant – a szabályozási terv szerint – hasznosítja. Amennyiben a felújítást és hasznosítást a szerződéskötést követő 3 éven belül – működési engedéllyel, illetve átalakítás esetén jogerős használatbavételi engedéllyel – nem igazolja köteles a vételár 20%-ával megegyező összegű kötbér megfizetésére.

A versenytárgyalás előtt fizetendő szerződéskötési biztosíték (amely a szerződés megkötésével foglalónak minősül) 2.000.000,-Ft, azaz Kettőmillió forint.
A versenytárgyalást követő 30 napon belül a versenytárgyalás nyertesének kötelezettsége az adásvételi szerződés megkötése. A teljes vételár kifizetése a szerződéskötést követő legfeljebb 15 napon belül esedékes. Amennyiben pályázó e kötelezettségének nem tesz eleget, úgy elveszti jogosultságát az ingatlan tulajdonjogának megszerzése felett.
A megadott telefonszámokon való előzetes egyeztetéssel tekinthető meg az ingatlan.

A versenytárgyalás időpontja: 2012. december 11. (kedd) 11.00 óra. Helyszíne: Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Vagyoncsoportja, Keszthely, Fő tér 1. fszt. 4. A pályázónak a versenytárgyaláson való részvételi szándékát 2012. december 7. (péntek) 12.00 óráig írásban kell bejelentenie a Vagyoncsoport részére.

Hirdetés: http://ingatlan.com/6862349


Eladó lakás

Keszthely Város Önkormányzata versenytárgyaláson értékesíti a Keszthely, Szalasztó u. 22. sz. alatti társasházban lévő 60 m²-es lakást a hozzá tartozó 5 m²-es tárolóval együtt, bruttó 5.700.000 Ft induló vételáron. A társasház az átépített Rákóczi tér szomszédságában fekszik, a lakás a földszinten helyezkedik el, kétszobás, kelet-nyugati tájolású, a fűtése cserépkályhával, a melegvíz ellátás villanybojlerrel történik. A lakás felújítandó.
A lakás előzetes telefonon egyeztetett időpontban megtekinthető.

A versenytárgyalásra jelentkezni írásban, 2012. december 7. (péntek) 12 óráig lehet, a Polgármesteri Hivatal Vagyoncsoportjánál, Keszthely, Fő tér 1. sz. alatt. A versenytárgyalás időpontja 2012. december 11. (kedd) 13 óra, helye a Vagyoncsoport helyisége. A versenytárgyaláson részt venni kívánó pályázó a jelentkezésen túlmenően a versenytárgyalást megelőzően a Polgármesteri Hivatal pénztárába 500.000,- Ft szerződéskötési biztosítékot köteles befizetni, amely összeg a vételárba foglalóként beszámításra kerül.

A versenytárgyalást követő 30 napon belül a versenytárgyalás nyertesének kötelezettsége az adásvételi szerződés megkötése. A teljes vételár kifizetése a szerződéskötést követő legfeljebb 30 napon belül esedékes.

Hirdetés: http://ingatlan.com/6862882


Eladó lakás

Keszthely Város Önkormányzata versenytárgyaláson értékesíti az önkormányzat tulajdonában lévő, keszthelyi 898/A/4 hrsz-ú, „lakás” megnevezésű, 51 m2 területű Keszthely, Munkácsy u. 5. szám alatti ingatlanát.
A versenytárgyaláson az induló licitár bruttó 5.000.000,-Ft, azaz ötmillió forint.

A versenytárgyalás előtt fizetendő szerződéskötési biztosíték (amely a szerződés megkötésével foglalónak minősül) 500.000,-Ft, azaz ötszázezer forint.
A versenytárgyalást követő 30 napon belül a versenytárgyalás nyertesének kötelezettsége az adásvételi szerződés megkötése. A teljes vételár kifizetése a szerződéskötést követő legfeljebb 30 napon belül esedékes. Amennyiben pályázó e kötelezettségének nem tesz eleget, úgy elveszti jogosultságát az ingatlan tulajdonjogának megszerzése felett.

A versenytárgyalás időpontja: 2012. december 11. (kedd) 10.00 óra. Helyszíne: Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Vagyoncsoportja, Keszthely, Fő tér 1. fszt. 4. A pályázónak a versenytárgyaláson való részvételi szándékát 2012. december 7. (péntek) 12.00 óráig írásban kell bejelentenie a Vagyoncsoport részére és a szerződéskötési biztosítékot Keszthely Város Önkormányzata bankszámlájára befizetnie.

Hirdetés: http://ingatlan.com/6931042


Az ingatlanok értékesítésével kapcsolatos további információt Keszthely Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályának Vagyoncsoportjánál Magdó András csoportvezető ad személyesen, illetve a 83/505-525, vagy dr. Németh Balázs jogi-vagyonhasznosítási ügyintéző a 83/505-523 telefonszámon.

KIADÓ INGATLANOK

Kossuth u. 45. (korábbi Hír-Sat) bérbeadása

Keszthely Város Önkormányzata a Keszthely, Kossuth u. 45. szám alatt, a belvárosban, a megújult Fő téren található épületből a korábbi Hír-Sat üzletet hosszú távú bérletbe kívánja adni az alábbi feltételekkel:
A helyiségcsoport 2012. december 1. napjától határozott időre, 10 évre adható bérbe.
A helyiségcsoport 166 m2 területnagyságú, a következő helyiségekből áll:
bemutató terem 55,6 m2
1 számú raktár 16,7 m2
közlekedő 20.1 m2
2. számú raktár 18,9 m2
műhely 41,7 m2
egyéb helyiségek 13,3 m2

Igény esetén a Kossuth u. 45. szám alatti ingatlan további 248 m2 területű földszinti részének bérbe vétele is lehetséges.
A helyiségcsoport irányadó bérleti díja 3.077,- Ft/m2/hó + ÁFA.

Keszthely Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala várja azon vállalkozók jelentkezését, akik elsősorban vendéglátási tevékenységgel foglalkoznak. A pályázó köteles a tevékenységi körre, üzleti elképzeléseire és az általa megajánlott bérleti díjra vonatkozóan nyilatkozni pályázatában.

A pályázat nyertesének lehetősége van a vonatkozó önkormányzati rendelet szerint – kerthelyiség céljára – közterületet bérelni a bérlemény előtti területen. A közterület bérleti díja jelenleg 5.000,- Ft/m2/hó a főszezonban, a főszezonon kívül pedig 2.500,- Ft/m2/hó.
A megadott telefonszámokon való előzetes egyeztetéssel tekinthető meg az ingatlan.

A pályázat beadási határideje: 2012. december 7. (péntek) 12.00 óra. A pályázatokat Keszthely Város Polgármestere, Ruzsics Ferenc részére kell benyújtani (8360 Keszthely, Fő tér 1.).

További felvilágosítás személyesen Keszthely Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya Vagyoncsoportjánál vagy a 83/505-525 telefonszámon Magdó András csoportvezetőnél vagy a 83/505-523 telefonszámon Dr. Németh Balázs jogi-vagyonhasznosítási ügyintézőnél kérhető.

Hirdetés: http://ingatlan.com/6862424


További kiadó bérlemények Keszthely városban (lista)