Elfogadták a költségvetést

2019. február 15. (péntek)

Rendkívüli ülésen, rövid idő alatt fogadta el a város 2019. évi költségvetését Keszthely képviselő-testülete ma délelőtt.
Az idei büdzsé bevételi és kiadási főösszege 8 milliárd 7millió 777 ezer forint. Amint elhangzott, a költségvetés megfelelő tartalékokkal rendelkezik, mintegy 150 millió forintot különítettek el benne pályázati költségekre és negyvenmillió forintot céltartalékra. A bizottságok ugyancsak megfelelő forrással rendelkeznek az általuk elvégzendő feladatok ellátásához.

A képviselő-testület – a költségvetés tárgyalásán belül- 8 igen és 3 nem szavazattal elfogadta azt a módosító indítványt, melynek lényege, hogy a polgármesteri hivatalban ezután a képviselő-testület jóváhagyásával lehet jutalmat kifizetni. Ezt követően a 2019. évi költségvetésre Ruzsics Ferenc, Nagy Bálint, dr. Boldizsár Erzsébet, Csótár András, Dósa Zsolt, dr. Ifi Ferenc, Nemes Klára, Raffai Róbertné Vozár Péterné igennel , Herold János és Kovács Viktória pedig nemmel szavazott. Így 9 igen 2 nem arányban a képviselő testület elfogadta az idei költségvetést.

Ezen kívül tárgyaltak az ülésen a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről, a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. ügyeiről, valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.

Keszthelyi Televízió
https://tvkeszthely.hu/hirek/5760-elfogadtak-a-koltsegvetest?fbclid=IwAR0z55Jl0RZ0v4vFQrBQ40qivazxc1WvGuzS_PSZANTg6sfqNgsBXG_V9Ug