Elfogadva a városi költségvetés – előtérben a fejlesztések

2011. február 11. (péntek)

Minden eddiginél nehezebb munka volt Keszthely város költségvetésének megalkotása – ebben a képviselők nagy része egyetértett az önkormányzat csütörtöki ülésén. Ahogy abban is, hogy a városi rang és Keszthely kulturális központi szerepe számos olyan önként vállalt terhet ró a büdzsére, melynek fedezetét egyre nehezebb megtalálni a bevételi oldalon.

A költségvetés bevételi-kiadási főösszege 8.813.832 eFt, mely az egyensúly biztosítása érdekében 400 millió forintos működési és 1,1 milliárd forintos fejlesztési hitelfelvételt tartalmaz. Az önkormányzat költségvetési bevétele 7.037.826 eFt, a kiadások összege 7.685.950 eFt. A pénzügyi mérleg 648.124 eFt hiánnyal számol, melyet az előző évek pénzmaradványaiból, illetve a fent említett hitelfelvétellel pótol az önkormányzat. Hosszas előkészítő tárgyalások, bizottsági egyeztetések és képviselői munkaértekezlet során sikerült a koncepcióban számszerűsített 2,5 milliárd forintos hiányt a fenti összegre mérsékelni. Az előző években nem volt szükség a betervezett működési hitelkeret teljes kihasználására, a valós hitelfelvétel mindig alatta maradt a tervezettnek.

A város intézményei már évek óta szoros, fegyelmezett gazdálkodást folytatnak, további elvonás már a szolgáltatás színvonalának csökkenésével járna, ezt azonban mindenképpen el kívánta kerülni az önkormányzat.

A helyi adók tekintetében a költségvetés óvatosan számol, a tavalyival közel megegyező mértékű bevétel került betervezésre.

Ruzsics Ferenc polgármester türelemre intett a kormányzati finanszírozás változásával kapcsolatban és elmondta: nem várható el, hogy az elmúlt évek folyamatos normatíva-csökkentéseit, a súlyos pénzelvonásokat, amiket az helyhatóságok elszenvedtek a szocialista kormányzás alatt, az új kabinet egyik hónapról a másikra rendbe tudja hozni.

Az idei költségvetés prioritásait a pályázati támogatást nyert beruházások jelentik: a belváros-rehabilitáció I. és II. ütemének megvalósítása, sétányfejlesztés és közterületek megújítása a keszthelyi Balaton-parton, valamint körforgalom kiépítése a Kossuth – Deák – Szent Miklós utcák kereszteződésében. A fenti projektekre összesen csaknem 1,5 milliárd forint Európai Uniós támogatást nyert a város. A beruházások önerejét fejlesztési hitelből fedezi az önkormányzat, melyek törlesztése két év türelmi idő után indul; először 2013-ban jelentkezik majd a költségvetésben.
További kiemelt célja a városnak a Phoenix vitorláskikötő megvásárlása és üzemeltetése.

Az önkormányzat úgy ítélte meg, hogy a kórház idén a város anyagi többlettámogatása nélkül is biztonsággal tud működni. Ez részben annak köszönhető, hogy tavaly a város és a kórházvezetés közös fellépésének eredményeként sikerült a teljes kártérítési összeget, 650 millió forintot megkapniuk az államtól. A peren kívüli egyezséggel megállapítást nyert, hogy a 2007-ben a kormányzat által végrehajtott indokolatlan ágyszám-csökkentés kimutatható pénzügyi kárt okozott az intézménynek.

A nehéz helyzet ellenére önként vállalt feladataira az elmúlt évekhez képest nagyobb összeget, 1,7 milliárd forintot fordít a város. A pályázati önrészre kifizetett pénzek is itt jelennek meg, és ebbe a kategóriába tartozik a kultúra, oktatás és sport támogatása, a rendezvények finanszírozása, a közművelődésre és ifjúságvédelemre fordított kiadások vagy az egyesületek és civil szervezetek támogatása. A városvezetés – a gazdasági nehézségek ellenére is – biztosítani kívánja az eddigi támogatások nagy részét és 2011-ben is vállalja azokat a többletkiadásokat, melyek Keszthely oktatásban és kultúrában kivívott térségi központi szerepéhez hozzájárulnak.

A képviselőtestület 8 igen és 2 nem szavazattal elfogadta Keszthely város 2011. évi költségvetését.