Elfogadva a városi költségvetés

2010. február 20. (szombat)

Egyhangúlag, ellenszavazat nélkül fogadta el Keszthely város 2010. évi költségvetését a tizenöt jelenlevő képviselő a február 11-én tartott soron kívüli testületi ülésen.

A költségvetés előkészítésekor az állami támogatások jelentős csökkentésével, számos megszorítással kellett számolnia az önkormányzatnak. A kormányzat országosan mintegy 120 milliárd forintot vont el a helyhatóságoktól, ez Keszthelyen is súlyosan érezteti hatását. Az idegenforgalmi adó után járó állami támogatás például a felére csökkent, ez a tétel Keszthelynek 62 millió forint bevételkiesést jelent. A közoktatáshoz kapcsolódó alap-hozzájárulás is jelentős mértékben, mintegy 8 százalékkal lett kevesebb, a normatív állami hozzájárulás konkrét összegét azonban az osztályonkénti tanulói létszám nagyban befolyásolja.

A költségvetés elfogadását több intézményi és bizottsági egyeztetés, és munkaértekezlet előzte meg, melyek során igyekezett a városvezetés racionalizálni a kiadásokat. Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevétele 6.255.000 eFt, ez 479.216 eFt-tal kevesebb, mint a kiadási oldal. A költségvetési hiányt az önkormányzat belső forrásból, az előző évek pénzmaradványainak igénybevételével, illetve külső forrásból működési és fejlesztési hitel felvételével pótolja. A tartalékokat, az előző évek pénzmaradványait és az áthúzódó hiteleket is figyelembe véve a város ezévi hitelkeret-igénye 1 milliárd 170 millió forint. Ruzsics Ferenc polgármester elmondta, hogy évek óta szigorú gazdálkodást folytat a város és intézményei, ennek köszönhetően sem tavaly, sem az azt megelőző évben nem volt szükség a betervezett hitelkeret teljes kihasználására.

A városi költségvetés legfontosabb prioritásai közé tartoznak az Európai Uniós pályázati támogatással megvalósítandó beruházások, melyek közül legfontosabb a belváros rehabilitációjának I. és II. üteme, a VSZK felújítása, és a Balaton-parti játszótér fejlesztése. A beruházások elmaradásának gondolata nem merült fel, a városvezetés hisz abban, hogy a pályázati önrészekre, fejlesztésre felvett hitel befektetés a jövőbe; ezek révén van kitörési lehetősége a városnak a nehéz helyzetből. Szintén kiemelt cél az önkormányzati lakások értékesítéséből befolyó pénzből garzonlakások építése, mely segítséget nyújthat a városban való letelepedéshez a fiatalok számára.

Önként vállalt feladataira a tavalyival közel megegyező összeget, 1,3 milliárd forintot fordít a város; ebbe a kategóriába tartozik például a kultúra, oktatás és sport támogatása, a rendezvények finanszírozása, a közművelődésre és ifjúságvédelemre fordított kiadások vagy az egyesületek és civil szervezetek támogatása. A városvezetés – a gazdasági nehézségek ellenére is – biztosítani kívánja az eddigi támogatások nagy részét és 2010-ben is vállalja azokat az önkéntes többletkiadásokat, melyek Keszthely oktatásban és kultúrában kivívott térségi központi szerepéhez hozzájárulnak.

Szintén önkéntes kiadás a különböző projekt-előkészítő tevékenységekre és a pályázati önrészekre elkülönített összeg, mely magában hordozza a fejlesztés lehetőségét, hiszen a pályázati források felhasználásával munkahelyteremtő, gazdaságélénkítő beruházások valósulhatnak meg a városban.
A kórház által igényelt 350 millió forintos támogatást azonban nem tudta költségvetésébe betervezni az önkormányzat, azonban az intézmény több fejlesztési pályázatához is vállalta az önrész biztosítását.