Elfogadva az idei keszthelyi költségvetés

2009. február 13. (péntek)

Februári soron kívüli ülésén vitatta meg és fogadta el Keszthely Város Önkormányzata a város 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melynek prioritásai közé tartozik a Fő tér rehabilitációjának megvalósítása, valamint a Városi Kórház működésének támogatása. Intézményi és érdekegyeztető tanácsi tárgyalások és véleményezés után, hosszas egyeztetéseket és bizottsági munkát követően került a városi büdzsé rendelettervezete a testület elé; a képviselők közel kétórás egyeztetés során véglegesítették a 2009. évre vonatkozó számokat.

A költségvetés bevételi főösszege 6.014.882 eFt, a kiadási főszám 6.662.698 eFt, a tervezett hiány pedig 647.816 eFt, melynek pótlását működési hitelből fedezi a város. Ruzsics Ferenc polgármester utalt rá, hogy a tavalyi évre tervezett 500 millió forintos működési hitel helyett mindössze 41 millió forintot kényszerült felvenni a város – miután sokáig hitel nélkül gazdálkodott –, és bizakodását fejezte ki, hogy várhatón idén sem lesz szükség a teljes betervezett hitelkeret felhasználására.

Az országos költségvetés elkészítését alapvetően a bizonytalanság jellemezte, a kormány két alkalommal is módosításra kényszerült. Ennek következtében jelentős mértékben csökkentek az önkormányzatok normatív bevételei, az igazgatási feladatoktól az település-üzemeltetési és oktatási tevékenységen át a szociális feladatokig. Összességében több mint 120 millió forinttal kap kevesebbet idén a város a központi költségvetésből, mint tavaly, nominálértéken számítva ez azonban akár 300-400 millió forintot is jelenthet, a jelentős energiaár-emelkedéseket és az inflációt is figyelembe véve. Ingatlanértékesítésekből 252 millió forinttal, a tavaly befolyt adókat alapul véve pedig 762 millió forintos helyi adóbevétellel számol idén a költségvetés.

Önként vállalt feladataira a tavalyival közel megegyező összeget, több mint 1,2 milliárd forintot fordít a város; ebbe a kategóriába tartozik például a kultúra, oktatás és sport támogatása, a rendezvények finanszírozása, a közművelődésre és ifjúságvédelemre fordított kiadások vagy például az egyesületek és civil szervezetek támogatása. A városvezetés – a gazdasági nehézségek ellenére is – biztosítani kívánja az eddigi támogatások nagy részét és 2009-ben is vállalja azokat az önkéntes többletkiadásokat, melyek Keszthely oktatásban és kultúrában kivívott térségi központi szerepéhez hozzájárulnak.

Szintén önkéntes kiadás a különböző projekt-előkészítő tevékenységekre és a pályázati önrészekre elkülönített, összesen körülbelül 170 millió forintos összeg. Ez magában hordozza a fejlesztés lehetőségét, hiszen a pályázati források felhasználásával munkahelyteremtő, gazdaságélénkítő beruházások valósulhatnak meg a városban. Az önként vállalt feladatok között jelentős tételt jelent a városi kórház támogatása, mivel az intézmény működését nem fedezi az Országos Egészségpénztártól kapott, az elvégzett feladatok után járó összeg. Keszthely városának 191 millió forint működési támogatással kell segítenie az idei évben a kórházat, hogy az tovább üzemelhessen.

A soron kívüli testületi ülésen a képviselő-testület döntést hozott továbbá a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról, pályázat kiírásáról határoztak a megüresedett aljegyzői pozícióval kapcsolatban és hozzájárultak a keszthelyi városi valamint a megyei kórház közötti megállapodás megkötéséhez négy sürgősségi ágy átadás-átvételéről.