Elkészült a város településfejlesztési koncepciója és stratégiája

2015. szeptember 28. (hétfő)

Keszthely városa 2015 januárjában kezdte meg településfejlesztési dokumentumainak kidolgozását, mely tervezői és egyeztető munka eredményeképpen elkészült Keszthely város 2014–2030 időszakra vonatkozó településfejlesztési koncepciója és 2014–2020 időszakra vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiája.

A településfejlesztési koncepció hosszú távra rendszerbe foglalta az önkormányzat településfejlesztési szándékait, ennek keretében a területi adottságok és összefüggések figyelembevételével meghatározta a település jövőképét, javaslatot tett a helyi környezet, társadalom, gazdaság és az infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, valamint a táji, természeti és ökológiai adottságok fenntartható hasznosítására.

Az integrált településfejlesztési stratégia a rendelkezésre álló és bevonható források ismeretében meghatározta a településfejlesztési koncepcióban felvázolt célok megvalósítását egyidejűleg szolgáló beavatkozásokat, programokat, továbbá a megvalósítás eszközeit és nyomon követését.

A dokumentumok tervezésénél a kötelező államigazgatási véleményezésen felül a lakosság beérkezett javaslatai is beépítésre kerültek a stratégiai dokumentumokba. A településfejlesztési dokumentumokat Keszthely Város Önkormányzata a 2015. szeptember 24-én tartott soros ülésén fogadta el.

Az elfogadott településfejlesztési dokumentumok az önkormányzat honlapján teljes terjedelmükben elérhetők az Keszthely város településfejlesztési koncepciója 2014-2030
Keszthely város integrált településfejlesztési stratégiája 2014-2020