Elkészült Keszthely kulturális koncepciója

2011. február 28. (hétfő)

Februári soros ülésén a keszthelyi képviselőtestület megvitatta a város elkövetkező ötéves időszakára vonatkozó kulturális koncepciót, mely széles szakmai összefogás eredményeként készült el. A tervezet javasolja egy munkacsoport létrehozását, mely a városban zajló, különböző szervezésű rendezvények koordinációját végzi majd.

Az önkormányzat négyévente felülvizsgálja a Keszthelyen működő megyei fenntartású oktatási intézmények helyzetét, illetve az üzemeltetés átadásáról szóló korábbi határozatait. A testület úgy ítélte meg, hogy továbbra sem tudja a fenntartói feladatok ellátását átvállalni a megyétől az önkormányzat a Zöldmező Utcai Általános Iskola, a Közgazdasági Szakközépiskola, a Vajda János Gimnázium, a Nevelési Tanácsadó és az Asbóth Sándor Térségi Középiskola esetében. Az épületek karbantartásához és a pedagógusok jutalmazásához azonban minden évben Keszthely városa is hozzájárul. Ezen kívül eseti támogatásokkal és a pályázati önrészekhez nyújtott anyagi segítséggel is támogatja az intézményeket az önkormányzat, továbbá finanszírozza a Vajda gimnázium népszerű és sikeres matematika-biológia tagozatának működtetését.

Döntöttek a képviselők a szeptemberben induló általános iskolai első osztályok számáról: az elmúlt évekhez hasonlóan a 2011/12-es tanévben két-két elsős osztálycsoport alakul az Egry József Általános Iskolában és a Csány-Szendrey ÁMK Székhelyiskolájában, valamint egy a Belvárosi Tagiskolában.

Idén is részt vesz Keszthely városa a közmunkaprogramban, melynek segítségével elsősorban a bérpótló juttatásban részesülők foglalkoztatására nyílik lehetőség. A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt pályázat célja a vasúti pályák és környékük gyom- és hulladékmentesítése, az illegális hulladéklerakók felszámolása és közutak környékének rendbetétele. A keszthelyi önkormányzat vállalja a környező településekkel létrehozott konzorcium vezetését, mely összesen 90 fő foglalkoztatását biztosítja.

A Sporttanács javaslata alapján határoztak a képviselők a 2011. évi sporttámogatási keret felosztásáról: egyesületek számára, illetve diáksport, gyógytestnevelés és sportiskolai program támogatására összesen 15,6 millió forintot biztosított költségvetéséből az önkormányzat.

Beszámolót tárgyalt meg továbbá a testület a polgármesteri hivatal 2010. évi tevékenységéről, és az előző negyedévi belső ellenőrzési tevékenységről.