Elkészült Keszthely településfejlesztési koncepciója és stratégiája

2015. május 22. (péntek)

Keszthely városa 2015 januárjában kezdte meg településfejlesztési dokumentumainak kidolgozását, mely tervezői munka eredményeképpen elkészült Keszthely város 2014 – 2030 időszakra vonatkozó Településfejlesztési Koncepciója és 2014 – 2020 időszakra vonatkozó Integrált Településfejlesztési Stratégiája.

A településfejlesztési koncepció hosszú távra rendszerbe foglalja az önkormányzat településfejlesztési szándékait, ennek keretében a területi adottságok és összefüggések figyelembevételével meghatározza a település jövőképét, javaslatot tesz a helyi környezet, társadalom, gazdaság és az infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, valamint a táji, természeti és ökológiai adottságok fenntartható hasznosítására.

Az integrált településfejlesztési stratégia a rendelkezésre álló és bevonható források ismeretében meghatározza a településfejlesztési koncepcióban meghatározott célok megvalósítását egyidejűleg szolgáló beavatkozásokat, programokat, továbbá a megvalósítás eszközeit és nyomon követését.

Az elkészült településfejlesztési dokumentumok az önkormányzat honlapján teljes terjedelmükben elérhetők.

Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy Keszthely településfejlesztési dokumentumaival kapcsolatos észrevételeiket osszák meg velünk és írásos formában juttassák el legkésőbb 2015. június 15-ig postai úton Riedl Tamás főépítésznek címezve (8360 Keszthely, Fő tér 1.) vagy elektronikus levélben a foepitesz@keszthely.hu email címre.

Ruzsics Ferenc
polgármester