Energetikai pályázat

2024. június 28. (péntek)

Energetikai pályázat

RRF-REP-10.13.1-24

Felhívás otthonfelújítási Program Lakossági energiahatékonysági beruházások megvalósításához

Megbízási szerződés

Keret: 108,24 milliárd Ft

Konstrukció: Egyműveletes

Kombinált Hitelprogram ( Vissza nem térítendő támogatás és éven túli lejáratú kamatmentes beruházási kölcsön kombinációja)

Személyi feltételek: Kölcsön igénylő (Végső kedvezményezett)

 1. Nagykorú Magyar állampolgár ( vagy 1 éve itt él) magyar adóazonosítójellel
 2. A korszerűsítéssel érintett életvitelszerűen lakott ingatlan (lakcímkártyával igazoltan) legalább 2024. július 1. óta a Kölcsönigénylő, vagy közeli hozzátartozójának, állandó lakóhelye, vagy tartózkodási helye kell legyen. Ingatlan adásvétel esetén elfogadott a 2024. július 1-ig kelt, ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített ingatlan adásvételi szerződés. A kölcsönkérelem benyújtásának feltétele, hogy az illetékes Földhivatalnál érkeztetve és széljegyzésre kerüljön az ingatlan adásvételi szerződés. Adásvétel esetén is feltétel, hogy a Kölcsönigénylő, vagy közeli hozzátartozójának állandó lakóhelye, vagy tartózkodási helye kell legyen a korszerűsítéssel érintett ingatlan, amit a lakcímkártyával kell igazolni legkésőbb a kölcsönszerződés megkötéséig.
 3. Kölcsönigénylő házastársa, élettársa a kölcsönügyletbe Adóstársként kötelezően bevonásra kerül.
 4. Amennyiben a Végső Kedvezményezett kölcsönigényléskor betöltötte vagy a kölcsön futamidejének lejáratáig betölti a 75. életévét, a kölcsönügyletbe be kell vonni egy olyan Adóstársat, aki az életkori korlátnak és a jövedelmi elvárásoknak is együttesen megfelel.
 5. Tulajdoni hányaddal vagy holtig tartó haszonélvezeti joggal rendelkezik az ingatlanban
 6. Nem szerepel a KHR negatív adós listáján(sem aktív, sem passzív)- adóstárs sem! KHR: aktív lista: mindenki, akinek van hitele. Negatív lista: ha volt elmaradás, de kifizette, akkor 1 éves passziv listán van
 7. Nincs minimálbért meghaladó köztartozása, közüzemi tartozása
 8. Jövedelem Törlesztési Mutató JTM szabály: mennyi a család össz jövedelme nettó: 600 000 Ft alatt az össz jöv.50%-át lehet terhelni (új hitellel együtt). Nettó 600 000 Ft felett 60% terhelhető (meglévő hitelek, folyószámla hitelek, hitelkártyák) keretjellegűeknél 5%-al számolnak,mint törlesztőrészlettel(pl. 500 000.- hitelkártyánál 25 000 Ft törlesztőrészlet

Ingatlannal szembeni elvárások:

 1. Magyarország területén legyen. Projekt megvalósítás helyszíne számít.
 2. 1990.12.31-e előtt épült. Amennyiben tisztázni szükséges az építés évét, a helyileg illetékes önkormányzat építésügyi osztálya által a helyrajzi szám vonatkozásában kiadott jogerős használatbavételi engedélyen szereplő dátumot kell figyelembe venni, melynek korábbinak kell lennie, mint 1990. december 31.Ennek hiányában az energetikus ráírja az Energetikai Tanúsitványra.
 3. Belterületi-,külterületi-, zártkerti lakóház, szabadon álló családi ház, sorházi családi ház, ikerház
 4. 30%-os energiamegtakarítást kell elérni. Energetikai Tanúsítvány elején és a végén. 40%-nál bónusz 5% támogatás
 5. Kizárólag lakhatási célú energiafelhasználás történhet a fejlesztéssel érintett ingatlanban.
 6. A Hitelprogram keretében lehetőség van arra, hogy a beruházással érintett ingatlan címén vállalkozás székhelye legyen bejelentve. Ugyanakkor támogatás csak akkor vehető igénybe az adott ingatlanra, ha az ingatlanban, vagy egy részében folytatott tényleges vállalkozási, gazdasági tevékenységhez (beleértve a bérlést is) szükséges energiafelhasználás – azon energiahordozókra vonatkozóan, melyben a fejlesztéssel érintett lakóépület energiahatékonysági korszerűsítése során megtakarítás keletkezik- külön mérőórával és közüzemi számlával támasztható alá. E számlákat a kölcsön igénylésekor be kell mutatni.
 7. Statikai szakvélemény kell, ha a falazat vályog, szalma, fa vagy könnyűszerkezetes

Finanszírozás:

 1. Utófinanszírozással
 2. Közvetlen szállítói finanszírozással

Kivitelezők:Lehet regisztrált kivitelezővel dolgoztatni! www.ofp.emi.hu az oldal még nem működik. Június 26-tól. Ők 75% előleget hivhatnak le. Az ügyfél önereje 14,3%. A maradék a teljesítés igazolásakor a végén.

Amennyiben más kivitezőt keres, akkor ők 50%-ot hivhatnak csak le előlegként.

Maximális támogatás összegét befolyásolja:

 1. Ingatlan fekvése szerinti járás besorolás
 2. Igénylő és adóstárs együttes havi bruttó jövedelmének átlaga

Ha kevesebb, mint 399 840.- Ft max.támogatás: 3 500 000.- Ft

ha több, mint 742 560.- Ft max. támogatás 2 500 000.- Ft

Gyermek figyelembe vehető:

A vissza nem térítendő támogatás mértékének meghatározása során figyelembe vett egy főre jutó nettó havi átlag jövedelem számítási módja a következő: Kölcsönigénylő és – amennyiben van – Adóstárs (házastárs vagy élettárs) együttes havi nettó jövedelmének és a Kölcsönigénylő és – amennyiben van – Adóstárs (házastárs vagy élettárs) és a velük egy háztartásban élő gyermekek számának hányadosa.

Saját forrás:

A Saját forrás elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének minimum 14,3%-a, melynek felhasználását az első folyósítás előtt igazolni szükséges.
A Saját forrás a Lakástakarékpénztári számlán lévő, az állami támogatással és betéti kamattal növelt megtakarítási összegből is teljesíthető.
Az induló Energetikai Tanúsítvány, a tervezettre vonatkozó számítás és a Tulajdoni lap költsége a saját forrás terhére elszámolható.
A Kölcsönigénylő jogosult bármely Lakossági MFB Pont Pluszhoz Kölcsönkérelemmel fordulni.

A hitel:

 1. O% kamat
 2. Nincs egyéb költsége
 3. Közjegyzői okiratnak van elszámolható díja
 4. Nincs jelzálog bejegyzés
 5. Nem lehet eladni, amíg fennáll a tartozás(de bármikor eladható, ha visszafizették)

Részleges előtörlesztés: kizárólag eredményességmérést követően megengedett ( a projekt befejezésének a végén) költsége nincs

Eredményességmérést megelőzően: kizárólag a folyósított Finanszírozási Összeg (kölcsönrész és vissza nem térítendő támogatás együttes összegének) végtörlesztése (teljes előtörlesztése) lehetséges.

Futamidő: A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 12 év, amely a Türelmi és Rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.

Rendelkezésre tartási idő : A kölcsönszerződés megkötésétől számított minimum 6 hónap, de legfeljebb 24 hónap. Indokolt esetben maximum 6 hónappal meghosszabbítható

Türelmi idő: A Rendelkezésre tartási idő végétől számított 3 hónap. A Türelmi idő lejárata előtt kerül sor az eredményesség mérésre, a kölcsönrész és a vissza nem térítendő támogatás jogosultságának ellenőrzésére

Törlesztés: Türelmi idő lejártát követően havonta, egyenlő tőketörlesztő részletekben.
Biztosíték nyújtása nem kötelező: nem kerül az ingatlanra jelzálog terhelés

Támogatható tevékenységek:

 1. Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épület külső határoló elemeinek rendszerszintű (teljeskörű) hőszigetelése, födémszigetelés.
  Támogatott a külső fal, lapostető, fűtetlen tetőtér esetén a padlásfödém, fűtött tetőteret határoló szerkezetek, alsó zárófödém árkád felett, alsó zárófödém fűtetlen pince feletti szerkezetek hőszigetelése és a kapcsolódó munkálatok elvégzése.
 2. Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése
 3. használati melegvíz (HMV) rendszerek korszerűsítése (önállóan, illetve kizárólag fűtéskorszerűsítéssel kiegészítve sem támogatható tevékenység),
 4. fűtéskorszerűsítés (önállóan, illetve kizárólag használati melegvíz (HMV) rendszerek korszerűsítésével kiegészítve sem támogatható tevékenység
 5. hőtermelő berendezések cseréje korszerű berendezésekre:
 • kondenzációs kazán: vegyes-, szén-, fa-, vagy gáztüzelésű rendszerek, gázkonvektorok, egyedi helyiségfűtők kiváltása magas hatásfokú gázkazánnal és a hozzá közvetlenül kapcsolódó kéménytechnikai fejlesztések elvégzése (utóbbi csak a hőtermelő berendezés korszerűsítésével, cseréjével együtt támogatható), vagy
 • levegő-víz hőszivattyú fűtési rendszerként,

szekunder fűtési kör átalakítása, hőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje,

automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése meleg vizes puffertartály létesítése

Gázkazán kizárólag az erre allokált 20 milliárd forint forráskeret kimerüléséig, de legkésőbb 2024.12.31-ig aláírt kölcsönszerződéssel támogatott.

Önálló tevékenységként nem támogatható gáz kondenzációs kazán létesítése, korszerűsítése, használati melegvíz rendszer telepítése, korszerűsítése, illetve a helyreállítási munkálatok.

Finanszírozás típusa: A kölcsönrész és a vissza nem térítendő támogatás a Végső Kedvezményezett rendelkezése szerint utófinanszírozással, vagy a számla kiállítójának történő közvetlen utalással (úgynevezett közvetlen szállítói finanszírozással) kerülhet folyósításra a Lakossági Eljárási Rend alapján.
A programban részt vevő kivitelezőknek és energetikusoknak, mint tanácsadóknak is regisztrálniuk kell a megadott felületen.

A saját forrás igazolt felhasználását követően előlegszámla, vagy előlegbekérő /díjbekérő/ proforma számla benyújtásával – teljesítési igazolás csatolása nélkül – szállítói előleg igénybevételére van lehetőség. Ebben az esetben a folyósítás a szállító fizetési számlájára történik. A teljesítést követően az utolsó lehívás feltétele, hogy a szállítói előlegbekérőhöz/díjbekérőhöz/proforma számlához kapcsolódó, a felhasznált anyagokat és nyújtott szolgáltatásokat tételesen bemutató végszámla és teljesítés igazolás a Végső Kedvezményezett részéről a Közvetítő (Lakossági MFB Pont Plusz) részére benyújtásra kerüljön.

Az igénybevett szállítói előleg mértéke a Lakossági Eljárási Rendben részletezett szabályok alapján nem haladhatja meg a Finanszírozási összeg 75%-át.

A Finanszírozási összeg 50%-át meghaladó szállítói előleg igénybevételére kizárólag az a kivitelező (szállító) jogosult, amely szerepel az ÉMI NKft. által üzemeltetett ofp.emi.hu oldalán nyilvántartott Kivitelezői (szállítói) Regisztrációs Listán.

szállító rendelkezik 2 teljes lezárt üzleti évvel és

a szállító az elmúlt 2 teljes lezárt üzleti évben (éves beszámoló vagy ezzel egyenértékű dokumentum alapján) nem volt veszteséges, adózott eredményt figyelembe véve .

A 30% primerenergia-megtakarításba nem érthető bele a villamosenergia előállításra vonatkozó műszaki tartalomra kalkulált energiamegtakarítás.

A támogatáson kívül (a projekt elszámolható költségén felüli) saját forrásból megvalósuló tevékenységek is beszámíthatók a 30%-os energia-megtakarítás elérésébe, ha azok a nyitó és a záró energetikai tanúsítás között valósulnak meg.

Tájékoztató matrica elhelyezése a felújítással érintett ingatlan helyszínén:
A tájékoztató matrica célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét az uniós forrásokból megvalósuló fejlesztésekre, és azokról információt közöljön.

Hol igényelhető: MFB plusz pontokon

Fajlagos költségek meghatározása:

Ezt itt nem részleteztem. A Felhívás 13. oldalától teljes részletezettséggel.

A Hitelprogramból a kölcsönkérelem benyújtásának napját megelőzően megkezdett Projekt is finanszírozható azzal, hogy ebben az esetben csak a projektelőkészítési tevékenységekkel kapcsolatban kiállított számla fogadható el.

Nem elszámolható költségek:

 • szállítási díj, kiszállási díj
 • saját kivitelezésű munkák költsége
 • raklap bérleti díj
 • beltéri nyílászárók beépítése, cseréje
 • belső terek közötti hőszigetelés

Ebben a konstrukcióban nincs meghatározva az anyagköltség és a munkadíj aránya. Ebből adódóan nincs kizárva, hogy valaki saját teljesítésben elvégezzen valamit, de arról számlát nem nyújthat be. Az anyagköltség része utólag elszámolható.

Az épületbővítésekkel, -átalakításokkal és -átépítésekkel kapcsolatos beruházások nem támogatható tevékenységek, és kizárólag a projekt elszámolható költségén felül teljesíthetőek. Épületbővítéssel, -átalakítással, vagy átépítéssel egyidejűleg kizárólag abban az esetben megvalósítható az energiahatékonysági beruházási tevékenység, ha az energetikai korszerűsítéssel érintett ingatlan az új épületrésszel együtt megfelel a támogathatósági feltételeknek, beleértve a legalább 30% primerenergia-megtakarítás elérését is. Az energiahatékonysági beruházási tevékenységgel kapcsolatos anyag- és munkadíjról kiállított számlákat a bővítés, átalakítás, átépítés kapcsán kállított számláktól jól el kell különíteni. A bővített alapterületre használatbavételi engedély szükséges a Lakossági Eljárási Rend szerint.

Keressenek!

Üdvözlettel:
Kisházy Béláné Erzsi
belane.kishazy@gmail.com
30/4973343