Esélyegyenlőségi sikerek a Keszthelyi járásban

2015. november 19. (csütörtök)

Sikeresen lezárult a keszthelyi önkormányzat területi esélyegyenlőséget segítő projektje, melynek megvalósítását csaknem 34 millió forint európai uniós támogatás tette lehetővé. A Keszthelyi járás területéről huszonnégy település, nyolc intézmény és nyolc civil szervezet csatlakozott a projektgazda önkormányzathoz.

A Területi együttműködéseket segítő esélyegyenlőségi programok a Keszthelyi járásban (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0080) elnevezésű projekt keretében átfogó felmérés, adatbázis, esélyteremtő programterv és járási intézkedési terv készült. Felzárkóztatási kerekasztal alakult és ülésezett a projekt végrehajtása során, a járás településeinek lakossága pedig egyeztető és tájékoztató fórumokon ismerhette meg a programot. A megvalósításban részt vevők érzékenyítő tréningen sajátíthatták el a szükséges speciális ismereteket, és több családi rendezvény is zajlott a járás településein a projekt keretében.

A munka során járási szinten sikerült összehangolni a helyi esélyegyenlőségi programokat és azok intézkedéseit, és megtörtént az egyeztetés az önkormányzati fejlesztési tervek, koncepciók célkitűzéseivel is. Kialakultak és megerősödtek a társadalmi párbeszéd, a közösségi tervezés helyi rendszerei az esélyegyenlőségi programok megvalósítását illetően. A járási szintű feladatok megoldására kerekasztal párbeszédfórumok jöttek létre.

A projekt fő célja egy eredményesebb, területi együttműködésre alapozó közigazgatási működés elérése, a járáson belüli feladatellátás hatékonyságának javítása volt. A fejlesztés eredményesen segíti Keszthely és a járás településeinek esélyegyenlőségi programjaiban vállalt feladatok végrehajtását, az együttműködésben részt vevő kistelepülések pedig jelentős szakmai támogatáshoz jutottak.