Eszközbeszerzés a Keszthelyi Életfa Óvoda tagóvodái számára

2021. július 31. (szombat)
TOP

Sz2020

A kedvezményezett neve: Keszthely Város Önkormányzata
A szerződött támogatás összege: 20.000.000 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-ZA1-2018-00035
A projekt megvalósításának kezdete: 2020.03.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.07.31.

A projekt átfogó célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, mely a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését támogatja. A beruházás specifikus célja a keszthelyi óvodai ellátás és a szolgáltatások minőségének javítása és fejlesztése a már meglévő, korszerűsített, vagy korszerűsítés alatt álló épületekben: Az óvodai nevelés- és ellátás tárgyi feltételeinek, valamint az óvodai személyzet munkakörülményeinek javítása, ezáltal a minőségi nevelési munka biztosítása, az óvodai pedagógiai program sikeres megvalósításának elősegítése. Ennek érdekében szükséges csoportonként a létszámnak megfelelő elhasználódott és hiányzó bútorzat, eszközök és felszerelések megújítása és pótlása.

A projekt a következő tevékenységeket foglalja magában:

a Vaszary Kolos utcai székhelyintézmény (Életfa óvoda) és annak 3 tagintézményében (Gagarin utcai, Sopron utcai, Vörösmarty utcai tagintézmények) bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök beszerzése,
melegítőkonyha kapcsolódó berendezési tárgyak, eszközök beszerzése (ez utóbbi tevékenység a Sopron utcai tagintézményt nem érinti)
Nyilvánosság biztosítása.
A beszerzésre kerülő eszközök egyik csoportját az óvodabútorok jelentik, másik jelentős hányadát az óvodai nevelést segítő fejlesztő eszközök alkotják.

A fejlesztés keretében kizárólag eszközbeszerzésre kerül sor.

Eredmények: Az eddig Keszthely környéki vidéki óvodát választó keszthelyi szülők a projekt megvalósulását követően nagyobb számban fogják helyben óvodába járatni a gyermekeiket, ami a munkavállalási feltételeiket javítja, így a fejlesztés, ha közvetetten is, de hozzájárul a település, a járás és a megye gazdasági növekedésének előmozdításához.