Évet értékelt és kitüntetéseket adott át az Ipartestület

2019. november 25. (hétfő)

Kitüntetéseket adtak át és a 2018-as évet értékelték a Keszthelyi Ipartestület soros ülésén a hétvégén. A közgyűlésen elhangzott, a szervezet sikeres évet zárt tavaly, és a városnak köszönhetően a régóta várt parkoló felújítás is megvalósult az elmúlt időszakban. Az ülésen kiemelték, a jövőben is szándékában áll a testületnek szoros kapcsolatot ápolni az önkormányzattal.
Elismerték az ipartestületi tagokat a szervezet éves közgyűlésén szombaton. Az iparosok 10 és 20 éves tagságukért vehettek át oklevelet, de ezüst- és aranykoszorús mestereket is avattak. Kovács Lajos 50 éves tagságának elismeréseként aranygyűrűt vehetett át. A bádogos mestert az idei évben a megyei iparkamara életmű díjjal is kitüntette.

„Ez sok éjszakámba, nappalomba, ünnepbe tellett ez a dolog, hogy az ember vitte a dolgokat. Ugyanúgy messzebb, 100-120 kilométerekre dolgozott az ember. Most ezeknek a gyerekeknek, ha szorgalmasak és odafigyelnek, viszont kitartónak kell lenni.” – mondta az aranygyűrűs bádogos mester.

Az ipartestület az éves közgyűlésén beszámolt a 2018. évi gazdálkodásáról, a tervekről és a megvalósult beruházásokról. Elhangzott, az elmúlt évet nyereséggel zárta a szervezet. Nádler József elnök kiemelte, az az országos ipartestülettől 5 millió forintot kaptak, ebből klímaberendezéseket vásároltak, térfigyelő rendszert építettek ki és kazánokat is kicseréltek.

„A 2018-as évet hála Istennek eredményesen zártuk nagy takarékossággal. Az Ipartestületnek vannak kiadó irodái, vannak tagjai, akik tagdíjat fizetnek. Most 111 tagunk van, ebből 89 a rendes tag a többi pedig pártoló tagunk. Nagyon segítőkészek, és a város életében is kiveszi a részét minden iparos, minden vállalkozó.” – tájékoztatott a Keszthelyi Ipartestület elnöke.

A közgyűlésen elhangzott, az Ipartestület nagyon jó kapcsolatot ápol a város számos intézményével, így például az Asbóth iskolával és az önkormányzattal is. Nádler József kiemelte, nagy eredmény, hogy a várossal közösen sikerült felújítani a parkolót, amely régi vágya volt a tagoknak. A közgyűlésen részt vett Nagy Bálint, Keszthely polgármestere is, aki elmondta, kiemelten fontos az együttműködés a városban működő iparosokkal és vállalkozókkal.

„A város életében vannak olyan intézmények, olyan szervezetek, amelyek már múltjuk tekintetében is nagyon meghatározóak és részei a városnak. Ha valami, akkor a Keszthelyi Ipartestület az ilyen, hiszen egy nagyon nagy múltú, régi időkre visszatekintő szervezet. Ráadásul egy olyan aktív szervezet, akinek azt mondhatom, hogy az elmúlt években is nagyon jó kapcsolata volt az önkormányzat vezetésével. Én magam is az elmúlt években, elmúlt 5 évben is rendszeresen eljöttem minden közgyűlésükre, ahol meg tudtuk beszélni azokat a napi dolgokat, amelyek mindannyiunkat közösen érintenek.” – tette hozzá Keszthely polgármestere.

A közgyűlésen elfogadták a pénzügyi, etikai és szociális bizottságok elmúlt évről szóló beszámolóit. A 2019-es évet értékelő közgyűlésre várhatóan jövő év májusában kerül sor az ipartestületi székházban.

Regman Karola – Keszthelyi TV
https://tvkeszthely.hu/hirek/6606-evet-ertekelt-es-kitunteteseket-adott-at-az-ipartestulet?fbclid=IwAR3I4hfSZk9Z-2BC9AQCuub2vbkXKYcLOar2EAsJfLxZC_BDvaJfVzhb0j4