Ezüstmisén ünnepelték Tál Zoltán atyát

2023. június 19. (hétfő)
KesztHelyi identitás

Ezüstmisés lett Tál Zoltán atya. A Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom plébánosát 25 évvel ezelőtt szentelték áldozópappá. Ünnepségén a környékbeli egyházi méltóságok mellett családja és a hívek is részt vettek.

Közösen vonultak be az egyházi méltóságok Zoltán atya ezüstmiséjén. Az ünnepségen a plébános jó barátja, a Magyar Kurír főszerkesztője Kuzmányi István celebrált. Méltatásában kiemelte, Tál Zoltánt a szeretet, az együttérzés és a tudásszomj is jellemzi. Ő az, akit minden érdekel, legyen szó a világról és természetesen a hívekről.

„Ő tényleg a kultúrának az embere és annak a kulturális embertípusnak talán az egyik kimagasló egyénisége, aki állandóan kérdez. Rákérdez önmagára, rákérdez a világra és ezáltal nem bezárkózik, hanem mindig nyitott önmagára, a világra, a Jóistenre és ránk Hála Istennek.”

Tál Zoltán atyát 1998. június 18-án szentelték pappá Veszprémben. A következő évtől már Keszthelyen volt káplán 2001-ig, majd Pápára került. 2003 és 2005 között Bakonyjákón volt plébános, utána 2010-ig spirituálisként tevékenykedett a budapesti Központi Papnevelő Intézetben. Ezt követően került vissza Keszthelyre, azóta a Magyarok Nagyasszonya Plébánia plébánosa. Zoltán atya úgy fogalmazott, nagy hála van a szívében, hogy megélhette ezt a 25 évet, amikor már hivatásában tevékenykedhetett.

„Azt gondolom, hogy a plébános küldetésfeladata a nyájjal együtt élni akár Bakonyjákón plébánosként, akár itt Keszthelyen, megvalósult. Az, hogy elöljáró lettem és 5 évig a papnövelő intézet spirituálisa voltam Budapesten a Központi Papnevelő Intézetben az még inkább egy nagyon megtisztelő feladat. A püspöki kar jelölt ki arra a tisztségre, érsek atya, dr. Márfi Gyula elengedett, bizalmat szavazott, sok erőt kívánt. Azt gondolom, hogy mindaz, amit elérhettem, az megvalósulhatott.”

Zoltán atyát többen is köszöntötték. A Rózsafüzér Társulat vezetője Kissné Farkas Marianna, Manninger Jenő polgármester, a KÉSZ titkára, Krupláné Nagy Ágnes, Zichy Emőke református lelkész, valamint Kiss László esperes osztották meg ünnepi gondolataikat és adták át meglepetéseiket. Tál Zoltán is köszönetet mondott a hála ajándékával azoknak a papoknak, akik Keszthelyen kísérték munkájában. Az ezüstmisén egyenként áldotta meg paptársait Zoltán atya, ezt követően pedig a családtagjait. Elsőként édesanyja részesült az áldásban, majd testvérei is elé járultak.

Lendvai Bianka – Keszthelyi TV

https://tvkeszthely.hu/hirek/10456-ezustmisen-unnepeltek-tal-zoltan-atyat

Képek