Fejlesztések, új szolgáltatások a keszthelyi könyvtárban – uniós forrásból

2010. szeptember 17. (péntek)

A Fejér György Városi Könyvtár a TIOP-1.2.3. pályázat eredményeként 2009-2010-ben közel 10 millió forintos fejlesztést valósít meg. A projekt egyik fontos része volt egy modern oktatóterem kialakítása, ahol ingyenes tanfolyamok keretében lehetővé válik a könyvtárhasználók, különös tekintettel a hátrányos helyzetben lévők digitális és információkeresési készségeinek fejlesztése. Az oktatóteremben hét tanulói és egy oktatói munkaállomás, projektor, valamint interaktív tábla segíti a résztvevőket az ismeretanyag könnyebb elsajátításában.

2010. szeptember 14-én, szakképzett munkatársaink bevonásával, elkezdődtek 20 órás számítógép-használati és eKözigazgatás tanfolyamaink, ahol a tanulók már az új eszközök segítségével ismerkedhetnek meg a számítástechnika és az elektronikus ügyintézés rejtelmeivel. Nagy az érdeklődés a kezdő és haladó tanfolyamainkra is, így lehetőség nyílik a folyamatos használó-képzésre, hiszen a könyvtárnak fontos szerepe van a város és környéke felnőtt és ifjúsági oktatásában.
2010. év végéig a kistérségi települések több szolgáltató helye is bekapcsolódik kölcsönzési rendszerünkbe, a Zalai Tudástár létrehozásával pedig, a könyvtárak elektronikus szolgáltatásai egy közös felületen válnak elérhetővé, lekérdezhetővé.

2010. július 1-vel a könyvtár megkezdte a nyertes TÁMOP-3.2.4. pályázatának lebonyolítását, melyben 8,9 millió forint áll rendelkezésre az intézmény szolgáltatásainak fejlesztésére.
A projekt fő célkitűzései között a könyvtár elektronikus katalógusának bővítése szerepel 3 kistérség (Keszthely, ZalA-KAR, Pacsa) 6 könyvtárának bevonásával. A program lebonyolítása során közel 18 ezer könyvtári dokumentum adatainak felvitelére kerül sor.
Megtörténik az intézmény honlapjának fejlesztése is a különböző felhasználói csoportok igényeinek megfelelően.

2010. októberében megkezdődik az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését, új társadalmi csoportok bevonását célzó kampányok lebonyolítása, különös tekintettel az iskoláskorúakra, a hátrányos helyzetűekre. Ennek keretében az általános iskolásoknak foglalkozásokat és interaktív vetélkedőt szervezünk, a középiskolásoknak képzést tervezünk e-közigazgatás, illetve információforrások az interneten témakörökben, könyvtári órák keretében.