Fejlesztésekkel a válság ellen

2009. december 17. (csütörtök)

A jelenlegi gazdasági környezet és a kormány folyamatos elvonásai közepette az önkormányzatoknál némileg átértékelődött a sikeresség fogalma. Eredményként könyvelik el, ha nem adósodott el a település, ha nagyobb működési hiány nem lépett fel, vagy egy-egy pályázaton sikerrel tudnak részt venni úgy, hogy az önrészt nem teljesen kölcsönből fedezik. Hiszen a válságot és a megvonásokat leginkább a fejlesztések sínylik meg mindenütt. – Mindannyiunk szájíze keserű, ez így igaz. Alig akad önkormányzat, mely ne küszködne problémákkal. Ha ez évben el is kerülték a nagyobb gondok – ismerve a jövő évi költségvetést –, 2010-ben mindenki a bőrén érzi a megvonásokat – így Ruzsics Ferenc, Keszthely polgármestere.

Hosszú távú stratégiák első lépései Keszthelyen

– Városunkra nézve komoly eredménynek tartom, hogy 2009-ig jelentősebb működési hiány nélkül sikerült gazdálkodnunk, elkerülve a városi vagyon kiárusítását, mint ahogy az az előző ciklusban történt.
– Bár a kormányzat mindent megtesz az önkormányzatok ellehetetlenítéséért, a város ennek ellenére mégis fejleszt. Keszthely így harcol a válság ellen: előre menekülünk, hiszen csak így tarthatjuk fent a térségben betöltött vezető szerepünket – szögezte le a polgármester, rámutatva: valójában most indul Keszthely fejlődése. – A tudatos tervezés, a hosszú távú stratégia alapján történő városfejlesztés jelentős lépése a belváros program, melyet több más nagyszabású fejlesztés követ majd – hangsúlyozta. Hozzátette ugyanakkor: a kormányzat folyamatos forráselvonásai miatt a város kénytelen volt a kezdeti terveken is módosítani.

– Az eredeti projektben szereplő kéregparkoló megvalósításával nem terhelhettük meg a városi költségvetést – túl drága volt –, ezért elvetettük azt. Attól viszont nem térhettünk el, hogy a megszűnő parkolók helyett újakat létesítsünk. Mivel a pályázat feltételei szerint csak egy behatárolt területen lehet megvalósítani az új parkolóhelyek kialakítását, erre a piac alsó területén adódott a legmegfelelőbb lehetőség. Emiatt terveztük, hogy a piacot kiterjesztjük a megújuló Fő térre oly módon, hogy a teret a piaccal folyamatos, egységes arculatú sétány kösse össze.

– Időközben kidolgoztuk a belváros program második ütemét is, melyben újabb félmilliárd forintos támogatásra pályázunk – mutatott rá Ruzsics Ferenc. – Ennek munkafázisai teljes mértékben az első ütem eredményeire épülnek: tartalmazza a terv a gyalogossétány további kiterjesztését a piac területén át az Arany János utcáig, a piac építészeti átalakítását, a Széchenyi utca megújítását és a sétálóutca északi részének rendezését. Kivitelezésben a két ütem szinte egy folyamatot képez majd, így jobb pályázati támogatási aránnyal, nagyobb területen több fejlesztés valósulhat meg.

A belváros program első és második üteme egymásra épülésével lehetőség kínálkozik arra, hogy a piac majdnem változatlanul maradhasson az eddigi helyén. A parkolókihasználás erősítése érdekében e területen egy óra ingyenes várakozást biztosítunk. A belváros program második üteme ugyanakkor tartalmazza a zöldségpiac részleges, a későbbiekben tovább bővíthető fedetté tételét, a piac megújítását, új, egységes burkolattal történő ellátását, sétány kialakítását, fásításokat, melyek által a jelenleginél sokkal kellemesebb környezet jön létre a területen. A beruházás által tehát a régen várt piacfejlesztésre nyílik lehetőség.
– Emellett meghagyjuk a lehetőségét annak, hogy a piac bővülhessen: a megújuló belváros Kútház téri részén szezonális piacok, vásárok (húsvéti, karácsonyi vásár, öko-, biopiac) valósulhatnak meg – hívta fel a figyelmet a polgármester.

Ruzsics Ferenc elmondta: a belváros projekt mellett az önkormányzat pályázati támogatást nyert a kompetenciaalapú oktatás bevezetésére. Pályázati támogatással működik a Mentor Iroda, amely jogi, életvezetési, továbbtanulási, munkaerő-piaci tanácsadást nyújt fiatalok számára, kortárs segítő hálózat kiépítésével, és fiatalokhoz szóló rendezvények tartásával. A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok lebonyolítására szintén komoly támogatást nyert el a város: 13,1 millió forintból – ehhez mindössze 730 ezer forintos önerő szükségeltetett – megvalósul például több, szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos előadás megszervezése és lebonyolítása, öko-fórumok, ökológiai bemutatók és road show-k szervezése, melyekbe a város az iskolák tanulóit szeretné a lehető legnagyobb számban és aktivitást, sőt kreatív ötleteket is várva bevonni. Jó hír volt a város számára, hogy nyert az interaktív játszóterek kialakítására kiírt pályázaton. Ennek segítségével a városi strandon óriás fejlesztő játékok állnak majd a gyerekek rendelkezésére.

Mindezek mellett pályázatot nyújtott be a város a színház II. ütemének befejezésére, belterületi vízrendezésre, valamint a Kossuth, a Deák és a Szent Miklós utcáknál körforgalom kialakítására. Utóbbi pályázatokhoz ugyancsak kevés önerő biztosítása szükségeltetik. A horvátországi Krizevci város egyeteme a Pannon egyetemmel közös projektet dolgozott ki turisztikai információs tudásközpont létrehozására. A sikeresebb előrelépés, a kulturális és turisztikai kínálat erősítése érdekében Keszthely együttműködési megállapodást írt alá Balatonfüred és Siófok városával.

A jövőről szólva Ruzsics Ferenc elmondta: az önkormányzat lehetőségeihez mérten szeretné megvalósítani többek között a Balaton-parti alközpont kialakítását (a Hullám és Balaton szállók előtti tér fejlesztésével), ipari park és inkubátorház létrehozását, a szociális alapszolgáltatások fejlesztését, illetve a városi intézmények energetikai korszerűsítését, megújuló energiaforrások hasznosításával kombinálva.

(forrás: Zalai Napló www.zalamedia.hu)